דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים   »» מדיניות ציבורית

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מדיניות ציבורית - עיתון לחידושי מדיניות


כותר: מדיניות ציבורית
תת-כותר: עיתון לחידושי מדיניות בישראל
המו"ל: בית הספר למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית בירושלים
תחילת פרסום: 2008
גליונות בספריה: 2017 - 2008
אתר כתב העת: public-policy.huji.ac.il

העמוד מכיל גליונות העיתון לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר בית הספר למדיניות ציבורית וממשל.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר. בקרו באתר המוציא לאור לפרטים על תכניות מחקר והוראה, חידושים ופרסומים נוספים.

מדיניות ציבורית, 10-2017 17: מדיניות ציבורית במבט עכשווי מדיניות ציבורית, 01-2016 16
מדיניות ציבורית, 05-2015 15 מדיניות ציבורית, 10-2014 14 מדיניות ציבורית, 04-2014 13
מדיניות ציבורית, 09-2013 12 מדיניות ציבורית, 03-2013 11 מדיניות ציבורית, 10-2012 10
מדיניות ציבורית, 04-2012 09 מדיניות ציבורית, 10-2011 08 מדיניות ציבורית, 04-2011 07
מדיניות ציבורית, 10-2010 06 מדיניות ציבורית, 04-2010 05 מדיניות ציבורית, 10-2009 04
מדיניות ציבורית, 04-2009 03 מדיניות ציבורית, 11-2008 02 מדיניות ציבורית, 04-2008 01