דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» המשפט

מקור תמונה:
אתר כתב-העת
המשפט ברשת

המשפט


כותר: המשפט
תת-כותר: כתב עת משפטי בין תחומי
המו"ל: בית-הספר למשפטים המכללה למנהל
תחילת פרסום: 1993 -
כרכים בספריה: 2019 - 2010
אתר כתב-העת: hamishpat.colman.ac.il
פרסום דיגיטלי: www.nevo.co.il [השירות למנוים]


העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

המשפט: ספר יורם דנציגר, 09-2019

◂ דבר העורכים - לימור זר-גוטמן ועידו באום
◂ מבוא - נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות
◂ ראיון עם שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יורם דנציגר
שער ראשון: מכס השיפוט
'לב שומע' - על מעשה השפיטה
* אליקים רובינשטיין
ע' 47-62
שער שני: דיני חברות וניירות ערך
התאגיד במשפט הפלילי - חישוב מסלול מחדש
* מיכל אגמון-גונן
ע' 65-95
'חופש העיצוב' במבחן המעשה: עסקאות Going Private בישראל מפרספקטיבת עורכי הדין
* עידו באום, טל וינטרויב, דנה מנחם־ינאי
ע' 99-131
״תָּפַשְׂתָּ מְרֻבֶּה, לֹא תָּפַשְׂתָּ״ , האומנם? על נורמות התנהגות, מנגנונים פרוצדורליים וביקורת שיפוטית בדיני התאגידים
* עופר גרוסקופף, יפעת נפתלי בן ציון
ע' 133-170
חובת פרסום תשקיף כקו ההגנה של ציבור המשקיעים
* אמיר וסרמן, פנת מזר־לייסט
ע' 171-210
מי שולט בתביעה הנגזרת?
* אסף חמדני, רות רונן
ע' 211-246
האם הימנעות מעסקה בנייר ערך בשל מידע פנים מהווה עבירה?
* שרון חנס
ע' 247-256
שער שלישי: חדלות פירעון
טשטוש הגבולות בין קניין לחיוב בהליכי חדלות פירעון
* אודליה מינס
ע' 259-294
סיפור של חדלות פירעון: רפורמות פוגשות את ההליך השיפוטי
* נטע נדיב
ע' 295-333
שער רביעי: משפט פלילי וסדר דין פלילי
על מצוקתו של האדם (שלא) מן היישוב: בעקבות פסק דינו של השופט דנציגר בפרשת בן חיים
* חמדה גור־אריה
ע' 337-360
ראיה נסיבתית בעניין מעמדן של ראיות נסיבתיות בפלילים - מבט אמפירי על הרשעות שגויות
* ניל הנדל, מיכאל כהן
ע' 362-387
דין פלילי בלתי-מוסמך: עקרון חוקיות המנהל פוגש את המשפט הפלילי
* אסף הרדוף
ע' 389-422
סיכוי סביר להרשעה - סבירותו של סיכוי
* יניב ואקי
ע' 423-460
שער חמישי: משפט ציבורי
על כללי התנהגות, כללי שיפוט, ועל קיום משפטי זוטא לבחינת קבילות ראיות חפציות - קריאה חדשה בדנ"פ 5852/10 מדינת ישראל נגד שמש
* אלקנה לייסט
ע' 461-500
פרשנות, שוויון והעצמה
* דפנה ברק־ארז
ע' 503-529
דיני התעמולה - עבר, הווה, עתיד
* סלים ג'ובראן, גיא רוה
ע' 531-563
שער שישי: משפט אזרחי
קניין גופני ולמידה עמוקה
* נחום קריתי, טניה ברסקי, אור גלרט, יובל לנדאו
ע' 567-594
תניות סילוקין בצוואה
* יורם רבין, אלון רודס
ע' 595-616
פונקציה של יצירתיות: הגנת זכות יוצרים על יצירות פונקציונליות ואמנות שימושית
* עמרי רחום־טוויג
ע' 617-644
שער שביעי: הערות פסיקה
ערעור בזכות או בקשת רשות ערעור - זו השאלה
* ערן טאוסיג
ע' 647-661
כוח גדול ואחריות גדולה: קווים לאחריותו של בעל שליטה בחברה
* עמיר ליכט
ע' 663-672
רגולציה של סיום הזיכיון
* איריס סורוקר
ע' 673-690
חור בהגנה: על הזכות לייצוג בהליכי משמעת של איגודי ספורט (בעקבות ע"א אוניברסיטת חיפה נ' בן-הרוש 8077/08
* רון קובו
ע' 691-711
מיסוי משפחות בישראל במאה העשרים-ואחת
* תמיר שאנן
ע' 713-732

המשפט, כרך כד 03-2018: שופטים ושפיטה


דבר העורכת
* לימור זר-גוטמן
תיקון 113 – מצליח לתקן?
* הדר מסורי
פסיביזם שיפוטי ומשפט פלילי פיקטיבי: על הרשעות בלתי-יסודיות ובעיית השקר המשפטי
* אסף הרדוף
הנמקה חוקתית
* סוזי נבות
צדק תרדוף': מניעי השופטי בישראל להתמנות לכהונת שופט'
* משה בר ניב, רן לחמן
על הוועדה לבחירת שופטים – תובנות מתורת המשחקים, חכמת ההמונים ואינטליגנציה קבוצתית לשיפור הרכבה ונהליה
* אברהם טננבוים, סיון רצון
תצפיות על פעילויות שופטים באולם בית המשפט: דיון מתודולוגי מפרספקטיבה איכותנית
* עידית רונן, נורית צימרמן, מיכל רון, מיכל אלברשטיין, רונית כהן
הטיות מגדריות בתפיסת הכרעות שיפוטיות
* רונן פרי, אורן גזל-אייל, חן טובול
הטיות על רקע גזעי בהחלטות שיפוטיות ובמערכות תומכות החלטה לשופטים
* קרן ילין-מור
הגישור הפלילי
* עמי קובו
שפיטה בגישת פתרון בעיות והחלתה על בירור סכסוכים שמקורם בשירות הצבאי בישראל
* קרני פרלמן
הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור
* עמוס גבריאלי, נורית צימרמן, מיכל אלברשטיין
המשפט, כרך כג 01-2017


דבר העורכת
* לימור זר-גוטמן, ענבר כהן
נפגעות עברה בראי תיאוריית הצמתים
* הדר דנציג-רוזנברג, נועה יוסף
לתבוע ברגש? רגשות התובעים בהליך הפלילי
* שירה לייטרסדורף-שקדי, טלי גל
המרחב ה'משפטיפולי': מופעי המפגש בין ה'משפטי' ל'טיפולי' בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה
* הילה מלר-שלו
מי ראוי להיות עורך דין? הסדרתה של הקבלה לפרופסיית עריכת הדין: המצוי והרצוי
* מיכל עופר צפוני
בין קו משפטי לקו פוליטי: עריכת דין ציבורית-לאומית בפרשת 'העשרים משוני'
* שמעון-ארז בלום
מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג"ץ
* ישראל צבי גילת, יהושע (שוקי) שגב
'צריך לעבוד על זה' : בחינת יחסי הגומלין בין נורמות של גבריות, אבהות ודרישות שוק העבודה
* יפעת מצנר-חרותי
אחריותם של שני אדונים
מודלים לחלוקת אחריות אופקית בין התובע הייצוגי לעורך הדין המייצג, ככלי לצמצום חוסר האיזון הכפול בתמריצים להגשת תובענות ייצוגיות
* רועי פדל


המשפט, כרך כב 05-2016


דבר העורכת
* לימור זר-גוטמן, ענבר כהן
על בקבוקים, יינות וכרמים: חוק הנוער (טיפול והשגחה) בראי המשפט הטיפולי
* דליה שילי-יריחובר, טלי גל
יישמע קולי - תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל
* תמר מורג, קרני פרלמן
דרוש מודל עבודה סוציו-משפטי - סיוע לאשה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס
* מיכל גולד
התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה
* מיכאל שינדלר, ישראל דורון
בין שתי דרכים - המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)
* ענבר כהן
וכשאגדל אני מקווה להשפיע כמוכם - ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית
* דנה פוגץ, נעמי כץ
Shared Roots and Shared Commitments: The Centrality of Social Work to Holistic Defense
* Robin Steinberg, Elizabeth Keeney
החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי?
* רבקה רייכר-עתיר
המשפט, כרך כא 12-2015: סימפוזיון משפט וסביבה


דבר העורכת
* לימור זר-גוטמן
ארץ, עיר, צומח: הסדרי המשפט בתחום ההגנה על עצים במרחב העירוני
* יפעת הולצמן-גזית
המאבק המשפטי בקרינה סלולרית: העדפת פרוצדורה על מהות - וכישלונה
* עדי אייל, רונן הראובני
יש לך סיגריות? המס עליהן הורג אותי
* תמיר שאנן, גיא אזולאי
רחוק מהעין, רחוק מהמצפון: מימון ישראלי לאכזריות זרה לבעלי חיים
* אסף הרדוף
דיני הסביבה בעידן של קפיטליזם: האם ניתן לפתח את הרגולציה הסביבתית בהתבסס על טעמים ליברטריאניים, ואם כן - כיצד?
* איתי אליאב
סיכונים סביבתיים במרחב הימי של ישראל - מבט אל האופק הרגולטורי
* ציפי איסר איציק
האוטונומיה של החולה ויהדות ודמוקרטיה בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005
* דניאל סינקלר
האומנם "אין מוצא"? על יישוב סכסוכים צרכניים בדרכים חלופיות
* עידן יהודה
המשפט, כרך כ 12-2014


דבר העורכת
* לימור זר-גוטמן
תיקון אולם: התנהגויות מכבידות וכבוד בית המשפט
* חמי בן-נון, אייל כתבן, בועז שנור
השפעות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדין
* לימור זר-גוטמן
הגידול במספר עורכי הדין בישראל: עמדות עורכי הדין כלפי התופעה והשלכותיה
* משה בר ניב, רן לחמן, רויטל אלטברגר
מידת התערבות בתי המשפט בפסיקת בתי הדין המשמעתיים בלשכת עורכי הדין
* מיכל עופר צפוני
מודל חדש לענישה משמעתית בעברות פליליות שיש בהן קלון
* מנחם קליין, אביעד איגרא
פרדה מלקוח - המקרה של סיום מאולץ של יחסי הייצוג בתחום עריכת הדין החברתית
* יובל לבנת
דילמות אתיות בייצוג לקוחה הפועלת (בשלב זה) מחוץ לגבולות החוק
* נטע זיו, גליה פיט
דילמת הכשרות המשפטית בייצוג לקוחות זקנים - אתיקה מקצועית של עורכי הדין בזירת המסוגלות
* מיטל סגל-רייך
עורך הדין - שומר סף או שוטר סף? הכר את הלקוח ע"פ חוק איסור הלבנת ההון - רעידת אדמה ביסודות עריכת הדין?
* אביה אלף
עריכת דין מהפכנית
* יניב רוזנאי, קארין פאר פרידמן
המשפט, כרך יט 06-2014


"לא -תשבע עין לראות, ולא תמלא-אוזן משמוע": הגיעה העת ל"חדש תחת השמש" בחינוך המשפטי
* שמואל בכר
עדיין חינוך לשטחיות? מה אומרים הדקאנים
* יוסף ויילר
דיאלוג על החינוך המשפטי
* צבי טריגר ומנחם מאוטנר
אושר סטודנטיאלי וחינוך משפטי: לא בבית ספרנו?
* שמואל בכר ונופר אסלמן
חינוך משפטי שתכליתו פיתוח כְבוֹד מִחְיָה מקצועי אישי: הזמנה לטיול בארץ הפלאות
* אורית קמיר
יישוב סכסוכים וחינוך משפטי הולם/חלופי למשפטן
* קרני פרלמן
דמות המשפטן בחינוך המשפטי : תהליך למידה משפטי-ליברלי וכישורים מקצועיים
* רועי כהן
לימודי משפטים כתמריץ לשינוי חברתי מגזרי וחוץ -מגזרי: המקרה של סטודנטים ערבים למשפטים במכללת צפת
* ירון זילברשטיין ויעל עפרון
המשפט, כרך יח 12-2013: לקט מאמרים להגותו של יוסף רז בפילוסופיה של המשפט ובפילוסופיה של המוסר


דבר העורך
* יוסי נחושתן
פרשנות, תחום שיפוט וסמכות החוק
* טימותי אנדיקוט
כללים מחייבים וטעמים מוציאים
* חיים גנז
תפיסה מוסדית של סמכות
* אנדריי מרמור
סמכות ומתן-טעמים
* דוד אנוך
זכויות וערכים: הערות ביקורתיות על תזת קדימות הערכים על פני זכויות
* אלון הראל
מחשבות על אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה
* גרשון גונטובניק
התאוריה הפרפקציוניסטית של יוסף רז ומחשבה סביבתית: האם ייתכן פרפקציוניזם סביבתי, ואם כן – כיצד?
* איתי אליאב
המשפט, כרך יז 2012-2013


דבר העורכים: על חצי הכוס הריקה: הקליניקות בישראל לאן?
* נעמי לבנקרון ויוסי נחושתן
אמפתיה ואושר: עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי-קליני
* שמואל בכר
אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדין והקליניקות המשפטיות
* לימור זר-גוטמן
"הן נראות עצובות יותר": סיפור על העצמה וחושך
* רותי לזר
מה לה לסטודנטית למשפטים בבית זונות? הרהורים על קליניקות משפטיות, שוטרים ונשים העוסקות בזנות
* נעמי לבנקרון
על תבונה ורגישות: קשיים ויתרונות ביישום תכנים טיפוליים בקליניקה
* רוני רוטלר
הקליניקה המשפטית: מהוראה לחינוך
* יעל אדורם
אחריות חברתית של תאגידים וחינוך משפטי וקליני: אתגור גבולות המשפט
* עופר סיטבון ורונית דוניץ-קידר
בנים אכלו בוסר ושיני אבות תקהינה? זכות הקניין של צדדים שלישיים בהליכי עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל
* אסף דרעי
אלימות מינית כלפי מהגרות עבודה בישראל בראי ההליך הפלילי
* אלן גופשטיין
חוק המאגר הביומטרי: סיכונים והזדמנויות
* עומר טנא
בריונות במגרש המשחקים המקוון – אחריות ספקיות התוכן ומפעילות האתרים על הנעשה בשטחן
* לימור עציוני
האם הקודקס האזרחי אימץ את המבחן הנכון לסיכול חוזה? – ניתוח תאורטי ודוקטרינרי
* גיא מור
כמה ביקורות על תחולתם, הצדקתם והיקפם של הסייגים לאחריות פלילית (על הספר "דיני עונשין" של יורם רבין ויניב ואקי)
* חאלד גנאים
המשפט, כרך טז 05-2011: סימפוזיון 'קול באישה תקווה: על נחיצות לימודי המגדר במאה העשרים ואחת - מחווה לפרופסור קרול גיליגן'


דבר העורך: האם לימודי המגדר עדיין נחוצים?
* צבי טריגר

מהיכן אנו באים/ות ולאן אנו הולכים/ות?
* קרול גיליגן

פרשנות פמיניסטית
* דפנה ברק-ארז

תולדות הניתוח הפמיניסטי של דיני הנזיקין: חשיפתם, שינוים, הרחבתם
* פעת ביטון

מבט פמיניסטי על דיני הראיות: ה"אמת" הממוגדרת והשתקת הקול השונה
* יובל מרין

"לפני זה לא עברנו על גדרות": העיר, האישה והמשוטט במשפט יעקובוביץ
* ליאורה בילסקי

טיפול שורש: תהליך הדה-פמיניזציה של רפואת השיניים בארץ-ישראל וחקיקה בין מזרח למערב
* אייל כתבן

מבט פמיניסטי ביקורתי על הישגי הרפורמות החקיקתיות בדיני האונס
* עירית נגבי ותמר ברנבלום

"רק אם יש לה ציצים גדולים": אוטו-אתנוגרפיה על יחסי חוקרת אישה ונחקרים גברים
* דלית יסעור-בורוכוביץ

"על הדרה ופשעים יוצאים מן הכלל: פשעי מין, מגדר והמשפט הבין-לאומי הפלילי
* אלונה חגאי-פריי

שרה אמנו בוצ' הייתה: זהות מינית, פרקטיקות מגדריות ומקומה של שרה כאם בפנתיאון הלאומי
* הנרייט דהאן-כלב ואחיקם פרבר-צוראל

פמיניזמ[ים], נשים ומגדר במרחב האקדמי
* חנה ספרן

פמיניזם, גברים וגבריות: קריאת פסקי הדין בעניין גיוס תלמידי הישיבות באמצעות תאוריות של גבריות
* אתי ליבמן עפאים

המרחב הפלסטיני, הישראלי והעצמי: מבט מחודש על זירות התמודדות של נשים פלסטיניות בישראל
* סראב אבורביעה-קווידר ונעמי וינר-לוי

מעסיקות ישראליות מול מהגרות עבודה: תפיסות סטראוטיפיות ומרחק חברתי בין נשים ישראליות ובין מהגרות עבודה
* ריבה זיו

מחשבות על פרפורמטיביות אימהית
* לאור לוסיאן

לא בבית ספרנו: על חסרונן של פרספקטיבות מגדריות ביקורתיות בלימודי הפסיכולוגיה הקלינית באוניברסיטאות בישראל
* מיה מוכמל

רפואה מגדרית: האם היא טובה לנשים?
* אומי לייסנר

פרספקטיבה מגדרית ותרומתה לבחינת סגנונות ניהול של הליכי שפיטה
* קרני פרלמן

מדינה יהודית, פמיניסטית ודמוקרטית. על שלושה ספרים פמיניסטיים
* צבי טריגר
המשפט, כרך טו 2010


המשפט, כרך טו-1 09-2010
דבר העורכים
* צבי טריגר, לימור זר-גוטמן

עריכת דין בעידן גלובלי: מה צופן העתיד לעורכי דין?
* נטע זיו

הרפורמה בדין המשמעתי של עורכי הדין: האם תוקנו הליקויים?
* לימור זר-גוטמן

בין תרבות הדיון ובין השם הטוב של האדם (בעקבות רע"א 1104/07 חיר נ' גיל)
* אייל כתבן, בועז שנור

"הפרקליט כדובר": השינוי ביחסם של עורכי הדין העוסקים בפלילים לתקשורת בישראל
* ענת פלג, רינה בוגוש

רגולציה של עורכי דין ישראלים: מאוטונומיה מקצועית לרגולציה רב-מוסדית
* נטע זיו

השפה הדו-ערכית של עורכי דין בישראל: פוליטיקה ליברלית, כלכלה ליברלית, שתיקה והתנגדות
* גד ברזילי

מעצרו ושחרורו לחופשי של הזר שסירב להזדהות
* יובל לבנת

קביעת התנאים להוכחת עניינים מדעיים במשפט: פילוסופיה ולא מדע
* דניאל פיש

כן ירבו פראיירים: משפט, אתיקה ותרבות החיים בישראל
* ארתור בלאייר

בעקבות הספר: ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים
* איריס סורוקר

המשפט, כרך טו-2 12-2010: סימפוזיון - מפגשים במשפט
דבר העורך
* צבי טריגר

מפת תיירות הדיבה העולמית ודיני לשון הרע בישראל
* תמר גדרון

"זה הסיפור של זנות": משפט פוגש קולנוע
* שולמית אלמוג

משפחות חוצות גבולות בישראל: בין האתנוס לאינדיבידואליזם ולגלובליזציה
* דפנה הקר, רוני ליברזון

היבטים משפטיים ופסיכולוגיים של קבלת החלטות בנוגע לטיפול רפואי בילדים במצבי מחלוקת בין ההורים
* עדי ניב-יגודה, עדנה כצנלסון

ביקורת חרדית של ריבונות, אינדיבידואליזם ומושג זכויות האדם: הגות לאומית ובין-לאומית דתית של הרב ד"ר יצחק ברויאר
* עמוס ישראל-פליסהואור

פגיעה ברגשות או פגיעה בזהות תרבותית?
* מיטל פינטו

אשם בדיני זכויות יוצרים: נטע זר או שיקול תקף?
* יעל ניסן-אלון

חרם צרכנים: כלי הנשק האתי של הצרכנים
* יניב מנו

פרשנות חקיקת מס: בחזרה ללשון החוק
* אבי נוב

האם ניתן להסכים על צדק חברתי? הערות על הגדלת העוגה ועל חלוקתה (על ספרו של יוסי דהאן "תיאוריות של צדק חברתי")
* אברהם נ. טננבוים