דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» ג'מאעה


ג'מאעה


כותר: ג'מאעה
תת-כותר: כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון  
English Title: Jama'a - An Interdisciplinary Journal of Middle East Studies
המו"ל: מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
המו"ל: ההוצאה לאור של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
תחילת פרסום: תשנ"ז - 1997
גליונות בספריה: 2004 - 2020
אתר כתב העת: in.bgu.ac.il

העמוד מציג גליונות 'ג'מאעה' לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר כתב-העת להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ג'מאעה, כ"ה 2020
ג'מאעה, כ"ד 2019 ג'מאעה, כ"ג 2017 ג'מאעה, כ"ב 2016 ג'מאעה, כ"א 2015 ג'מאעה, כ' 2014