דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» ג'מאעה

מקור תמונה:
עמוד ויקיפדיה

ג'מאעה


כותר: ג'מאעה - כתב עת בין-תחומי לחקר המזרח התיכון  
English Title: Jama'a - An Interdisciplinary Journal of Middle East Studies

המו"ל: מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
המו"ל: הוצאלאור של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
יוצא לאור משנת: תשנ"ז - 1997
גליונות בספריה: 2004 - 2019
אתר כתב העת: in.bgu.ac.il

העמוד מכיל גליונות 'ג'מאעה' לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר מרכז חיים הרצוג להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


ג'מאעה, כ"ד 2019 ג'מאעה, כ"ג 2017 ג'מאעה, כ"ב 2016 ג'מאעה, כ"א 2015 ג'מאעה, כ' 2014