דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» בין הקטבים

מקור תמונה:
אתר כתב-העת
  מערכות
  במחנה

בין הקטבים: סוגיות עכשוויות באמנות המערכה


כותר: בין הקטבים
תת-כותר: סוגיות עכשוויות באמנות המערכה
Bein Haktavim - Contemporary Issues in Operational Art
המו"ל: מרכז דדו לחשיבה צבאית בין-תחומית
המו"ל: בית ההוצאה לאור של צה"ל
יוצא משנת: 2014
גליונות בספריה: 2014 - 2020
אתר כתב העת: www.idf.il

העמוד מציג גליונות לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר מרכז דדו.
לצפיה לחצו על מספר הגליון ההנבחר.
בקרו באתר המקור למידע, חידושים ופרסומים נוספים.


בין הקטבים, 28-32 10-2020: דיפלומטיה צבאית
בין הקטבים, 24-25 03-2020: דיפלומטיה צבאית
בין הקטבים, 22-23 10-2019: המערכה שבין המלחמות; בטחון שוטף, חלק ג'
בין הקטבים, 20-21 07-2019: בדרך לטרנספורמציה צבאית
בין הקטבים, 19 02-2019: ביטחון שוטף - המערכה שבין המלחמות, חלק ב'
בין הקטבים, 18 12-2018: דיגיטל 0.2 - צבא וטכנולוגיה בעידן המידע
בין הקטבים, 16-17 07-2018: יבשה - 70 שנה לצה"ל
בין הקטבים, 15 03-2018: ביטחון שוטף - המערכה שבין המלחמות, חלק א
בין הקטבים, 14 12-2017: המטה הכללי, חלק ג'
בין הקטבים, 13 10-2017: משחקי מלחמה
בין הקטבים, 11-12 07-2017: עוצמה אווירית: יובל למבצע "מוקד" במלחמת ששת הימים
בין הקטבים, 10 03-2017: המטה הכללי - חלק ב': על מנהיגות ולמידה במציאות משתנה
בין הקטבים, 9 12-2016: בניין הכוח, חלק ג'
בין הקטבים, 8 08-2016: המטה הכללי - חלק א': על מנהיגות ולמידה במציאות משתנה
בין הקטבים, 7 04-2016: בניין הכוח, חלק ב'
בין הקטבים, 6 01-2016: בניין הכוח, חלק א'
בין הקטבים, 5 11-2015: רשתיות וחשיבה רשתית: על עולמות שטוחים ומה שביניהם
בין הקטבים, 4 07-2015: הגנה ועורף - עיון מחודש
בין הקטבים, 3 12-2014: סייבר - אתגר והזדמנויות במרחבים חדשים
בין הקטבים, 2 07-2014: שינוי והשתנות: על גמישות צבאית במציאות מתהווה
בין הקטבים, 1 02-2014: ספר - עיון בהתהוות האתגר בגבולות