דין ומידע » כתבי עת ופרסומים תקופתיים  »» מאזני משפט

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

מאזני משפט


כותר: מאזני משפט
English Title: Netanya Law Review
המו"ל: המכללה האקדמית נתניה
תחילת פרסום: 2004
כרכים בספריה: 2019 - 2004
אתר כתב-העת: netanya.ac.il
פרסום דיגיטלי: www.nevo.co.il [השירות למנוים]


העמוד מכיל מאמרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר כתב-העת.
בקרו באתר מכללת נתניה להרחבה על תכניות הוראה ומחקר, חידושים ופרסומים נוספים.

מאזני משפט, כרך י"ב תשע"ט-2019
הערת פסיקה
על כשלון תמורה מלא, אחיזה כשורה ומה שביניהם: הזדמנות לתיקון אנכרוניזם משפטי בדיני השטרות
* מיכל עופר צפוני, רות פלאטו-שנער
על דרישותיו הקמאיות של אישור הסכם ממון ועל הנסיגה מהן
* יצחק כהן
אי-חקיקה, משפוט-יתר וחירות חסר: על פסיביזם חקיקתי ואקטיביזם ליטיגטורי-שיפוטי, גבולות המשפט וגבולות אי-המשפט
* אסף הרדוף
האומנם כולנו זכאים רק מחמת הספק? 'אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת', המוצעת בספרם של מנשה וגרונר 'מהות הספק הסביר', במבחן פרשת זדורוב
* בועז סנג'רו
לא כולנו זכאים רק מחמת הספק: עוד על אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת בכלל, ובראי פרשת זדורוב בפרט, על-פי ספרנו 'מהות הספק הסביר' - תגובה לפרופ' בועז סנג'רו
* דורון מנשה, איל גרונר
הציבור כופר באשמה: הסבל ההורי כמקור אמפתיה כלפי נאשמים
* אורנה אליגון דר
יצירה פלילית מתועבת: קניין רוחני פוגש משפט פלילי, פורנוגרפיה פוגשת את דיני התועבה
* אסף הרדוף
מקוריות וכוונת היוצר בדיני זכויות יוצרים: הרהורים בעקבות הלכת קימרון
* מרים מרקוביץ-ביטון
מאזני משפט, כרך י"א תשע"ו-2016
מאזני משפט, כרך י"א תשע"ו-2016
דבר העורכת
* שרונה אהרוני-גולדנברג
זכות לביטול עסקאות צרכניות מיוחדות ב'תקופת צינון': מאפיינים, הצדקות וקביעת סטנדרטים של סחר הוגן
* סיני דויטש
התרופות בגין פגיעות במשקיעים זרים: הדרך המפותלת שבין העדר סעד, סעד של פיצויים ו/או השבת המצב לקדמותו על רקע לקחים ממגזרי הגז והנפט
* אלברטו מ. אהרונוביץ
הענישה בישראל על נהיגה בשכרות – מבט אמפירי
* אברהם טננבוים
תקרת הפיצוי לנפגע העבירה בהליך הפלילי
* יניב ואקי
מודל המזונות הרעיוניים בדיני משפחה
* יצחק כהן
הרומן שאינו נגמר והנרטיב שאינו מוכר: צללים של ספק ציבורי - בעקבות תיק זדורוב
* אסף הרדוף
על הורטון, בת פרעה והבריידי באנץ' - האפשרות להעניק מעמד משפטי להורה חברתי
* טלי מרקוס
על הנאשמים הראשונים בהיסטוריה - אדם, חוה והנחש: ניתוח סיפור גן-עדן בראי המשפט בפלילי הישראלי
* יובל ליבדרו
Contents / From the Editor’s Desk / Acknowledgements / Abstracts
מאזני משפט, כרך י' תשע"ה-2015
שלמי תודה \ דבר העורכת \ Acknowledgements
* שרונה אהרוני-גולדנברג
הסכנה של הרשעות-שווא בישראל: גורמיה המרכזיים והצעות לצמצומה. בעקבות ספרו של בועז סנג'רו: הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם - גורמים ופתרונות \ Abstract
* מרדכי לוי
פסיכולוגיה משפטית: החשיבה המטא-קוגניטיבית של עדי-ראייה והשפעתה על תהליכי קבלתן של החלטות שיפוטיות \ Abstract
* ינון היימן
'האיש קודם לאשה להחיות': העדפה מגדרית בהלכה היהודית ויישומה של ההלכה הקדומה במציאות המשתנה \ Abstract
* יוסי גרין
'לא רק סכנה, אלא תופעה - תשובה לתגובתו של השופט מרדכי לוי על הספר 'הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות \ Abstract
* בועז סנג'רו
קידום המאבק בפדופיליה המקוונת - בעקבות חוק העונשין (תיקון מס' 118), התשע"ה-2014, והצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2), התשע"ד-2014 \ Abstract
* חיים ויסמונסקי
בשם הילד: שינויים בהרגלי ההפללה - על תיקון 118 לחוק העונשין והאיסור לצפות בחומר תועבה \ Abstract
* אסף הרדוף
העדפה מתקנת וגדרותיה - שאלת היחס הראוי כלפי תגובת שוק אפשרית \ Abstract
* מיכל הורוביץ
מאזני משפט, ט' תשע"ד-2014
דבר העורכת
* שרון אהרוני-גולדינברג
שלמי תודה
*
הגנה על מאגרי נתונים בישראל בפרספקטיבה השוואתית
* מרים ביטון
התערבות המדינה באוטונומיה של התא המשפחתי: בין הזכות להורוּת לבין ערכיה של מדינת-ישראל
* יוסי גרין
מחצית יובל לדוח ועדת שינבוים וח"י שנים לבית–המשפט לענייני משפחה
* משה דרורי
פסקת הגבלה שיפוטית: על היקף ההגנה הראוי לעקרונות חוקתיים מופשטים
* שרון וינטל
נציגי ציבור בבית–הדין לעבודה - שותפים לשופטים או עוזרים למקצוענים
* רו חרמש
משאבים רפואיים (בלתי) מוגבלים הורות בכל גיל, בכל מחיר ובמימון המדינה?
* יחזקאל מרגלית
תזכיר חוק לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה
* שרונה אהרוני-גולדנברג
ביטול החרגתם של עובדי הנהלה ונושאי משרות אמון מגדר חוק שעות עבודה ומנוחה - האומנם תיקון נדרש ואפקטיבי?
* מיכל עופר-צפוני
תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי מנהלים ונושאי משרות אמון (תיקון מס' 14): האם הגבלת שעות העבודה תפחית שחיקה בעבודה?
* עדנה רבנו
מאזני משפט, ח' תשע"ג-2012
דבר העורך
* שוקי שגב
מאמרים
התאגיד וחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו
* אהרן ברק
הצעת חוק הגנת הצרכן הצרכן (תיקון מס' 33), התשע"ב-2011: האומנם רצוי לצמצם את האכיפה הפלילית?
* סיני דויטש
התאגיד כיצור ריאלי: איכות הסביבה כמקרה בוחן
* הדרה בר מור
עיקול מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב: הרהורים טרם פסיקה מחודשת של בית המשפט העליון בסוגיה
* רות פלטו-שנער, מיכל עופר-צפוני
היחסיות של זכות ההתייחדות: האם הגיע הזמן לשינוי?
* לימור עציוני
מניין תקופת המאסר על תנאי: על פי פרשנותו של סעיף 52(ג) לחוק העונשין
* גיא בן דוד
האם רשאי מעביד להתנות קידום עובד בתוצאות בדיקה גנטית: הרהורים על הפררוגטיבה הניהולית וזכות העובד לפרטיות
* יוסי גרין
רועי בקר בהליך עיבור השנה וכדיינים: פרק נשכח במאבק על ההגמוניה השיפוטית הפנים-יהודית בתקופת חז"ל
* ירון זילברשטיין
האקר כהלכה? חדירה למחשב בראי המשפט העברי
* שרון אהרוני-גולדנברג
יוסף שפירא - השופט המוקיר את המשפט העברי
* משה דרורי
התפתחותה של סוגיית ההשקעות במשפט הבינלאומי וההגנה עליהן: בעקבות פסק הדין בעניין מפעל הנייר שעל שפת נהר אורוגוואי והארות על סוגיית ההשקעות בענף הנפט והגז בישראל
* אלברטו אהרונוביץ'
הרצאות
דיני הגנת הצרכן - האומנם תחום משפטי שונה ונפרד?
* איל זמיר
משבר אמריקני, משבר אירופי, בכירים חמדנים ורגולטורים אובדי דרך
* אוריאל פרוקצ'יה
ביקורת ספרים
הרהורים על דיני ירושה: בעקבות ספרו של פרופ' קורינאלדי דיני ירושה: צוואות, ירושות ועזבונות
* אברהם נ' טננבויים
מאזני משפט, ז' תש"ע-2010
דבר העורך
* יהושע (שוקי) שגב
נגד ביקורת שיפוטית
* מארק טושנט
האכיפה הפלילית של עבירת ההטעיה הצרכנית
* סיני דויטש
על החיפזון והצדק הפרוצדוראלי בבית הדין לעבודה: תצפיות בגישור ושפיטה
* מיכל אלברשטיין
תחיית המתים של תורת הפרדת הרשויות ואוזורפציה שיפוטית: חידה ופתרונה
* יואש מייזלר
שילובן של טענות תרבותיות במערך הסייגים לאחריות הפלילית: מודל משולב
* גיא בן דוד
המסחר במידע האישי: בין המצוי לרצוי
* אמל ג'אברין
חוק חופש המידע והאינטרנט: האם הגיעה העת לשינוי חקיקתי?
* יובל קרניאל, עידן שניר
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל בשנים 2006-1994: תמונת מצב עכשווית ומבט לעתיד
* יובל סיני
האם קיים פיתרון לבעיית הממזרות באמצעות טכנולוגיות רפואיות בשטח הפריון?
* יוסי גרין
הצורך בהכרעות קשות בתביעות של חיים בעוולה והולדה בעוולה: הערות והארות בעקבות ת"א (מחוזי-חיפה) 259/02 פלוני נ' מדינת ישראל
* רועי גילבר
על מי אמור להגן רישיון ההורות?
* עליזה אברהם
ביו-אתיקה ופוריות בזקנה: הטיעון בזכות טיפולי פוריות בנשים מבוגרות
* ישראל דורון, מרואן חכים, טלי פקר
מאזני משפט, ו' תשס"ז-2007
דבר העורך
* יהושע (שוקי) שגב
תפקידו החדש של השופט
* רונלד דבורקין
אקטיביזם שיפוטי בדיני חוזים
* סיני דויטש
הרשות השופטת: מהי? האם היא עצמאית? מי עומד בראשה?
* יצחק זמיר
סמכותה של ועדת האתיקה בבית חולים פסיכיאטרי למנוע מידע רפואי מהורה בקשר למצבו הרפואי של ילדו הקטין
* יוסי גרין
שותפות בלתי שווה? קליטתם של כללי המשפט הבינלאומי למשפט הישראלי על ידי בית המשפט העליון: המקרה של שטחים
* עמיחי כהן
מכשול הביטחון הישראלי לאור דיני העימות המזוין
* בארי פיינשטיין
"הגיעו מים עד נפש": דרכי התמודדות עם התעללות בבן-זוג בדיני הנזיקין, בדין הפלילי ובדיני משפחה: הצעת מודל חדש - ישן
* יובל סיני, בנימין שמואלי
עסקאות מקרקעין של קטינים ופסולי דין לאור תזכיר חוק דיני ממונות
* משה גלברד
האתיקה הצבאית של הלחימה בטרור: עקרונות ונימוקים
* עמוס ידלין, אסא כשר
בשולי הפסיקה
זכות הטיעון: גם בהליכי התקנת תקנות? בעקבות בג"ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל
* ברוך ברכה
הרצאות
על תרומתו הייחודית של השופט מישאל חשין למשפט ולשיפוט
מישאל חשין: בין חכם המשפט לשופט צדק
* ישראל צבי גילת
כחבצלות במים טהורים: על המשפט ותורת המשפט של השופט חשין
* דניאל שפרלינג
"ההיית או חלמתי חלום": השופט חשין על סמכותה המכוננת של הכנסת
* יהושע (שוקי) שגב
המשפט המינהלי של מישאל חשין: בין עריכת דין לשפיטה
* דפנה ברק - ארז
אבהות לילד מחוץ לנישואין ודיני הסטטוס: על תקדים שקבע השופט מישאל חשין
* מיכאל קורינאלדי
תגובות
* מישאל חשין
מאזני משפט, ה' תשס"ו-2006
דבר העורך
* ישראל צבי גילת
הרצאה
כיצד להבין את התפתחות המשפט החוקתי של ישראל? הערות בעקבות מאמרו של ד"ר שגב
* מנחם מאוטנר
בית המשפט העליון על פרשת דרכים: המודל הראוי לביקורת שיפוטית על חוקים בישראל
* שמעון שטרית
ההצדקה הדמוקרטית לביקורת שיפוטית
* אלון הראל
מסע ההתנתקות של בית המשפט העליון
* חיים שיין
מדוע לישראל אין ולא תהיה חוקה (לפחות בעתיד הנראה לעין)? על סגולותיה של "ההחלטה שלא להחליט"
* יהושע (שוקי) שגב
ההצדקה העקרונית לכינון זכות חוקתית לאיכות הסביבה ראויה בישראל
* מרשה גלפי
הפרה צפויה של חיוב בהצעת הקודקס האזרחי החדש
* משה גלברד
דיני תחרות בפרק הנכסים בקודקס המוצע בדיני ממונות: האם לא ניתן להעז יותר?
* יחיאל בהט
מהו רווח הון? גישה פונקציונלית - תכליתית
*דוד אלקינס
הכל נשאר במשפחה? חובת הסודיות הרפואית בעידן המידע הגנטי - הבטים משפטיים ואתיים
* רועי גילבר
על הכֶּשל המשפטי המובנה באבחון "טובת הילד" באמצעות מערך שירותי הרווחה
* ישראל צבי גילת
בשולי פסיקה
כלל ברירת דין חדש בנזיקין: הטוב והרע
* רונה שוז
בין נטל השכנוע לטענת פרעתי: הרהורים על ההלכה בעניין טפר
* משה בר-עם
מאזני משפט, ד' תשס"ה-2005
שער ראשון: על פרופ' אבנר חי שאקי הי"ו ועל מפעליו
על עצמי
* אבנר חי שאקי
ספרים, מאמרים ופרסומים אחרים
* אבנר חי שאקי
להוגה דעות בדין - על ייחודו של פרופ' שאקי בחקר המשפט
* ישראל צבי גילת
שער שני: על מעמדו של בית המשפט העליון - מגמות וכיוונים
שותפות ודיאלוג בין הרשות המחוקקת והמבצעת לבין הרשות השופטת
* אהרון ברק
המתח בין צורכי הביטחון לזכויות האדם
* ברוך ברכה
בג"צ ויחסי החוץ של המדינה
* אשר מעוז
תחולה עתידית לתקדימי בית המשפט העליון
* עדנה קפלן הגלר
שער שלישי: דת ומדינה – "היֵלכו שְנַים יחדָו"?
מעמדה המשפטי של השבת במדינת ישראל
* אבנר חי שאקי
"התחייֶנה העצמות האלה?" חופש המדע הארכיאולוגי,חופש הדת וכבוד האדם. עיונים בערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית
* אביעד הכהן
בתי-הדין הרבניים ובתי המשפט האזרחיים: הרהורים על תחומי החיכוך שביניהם בענייני משפחה
* שלמה דיכובסקי
שער רביעי: לעיצובם של כללי משפט בינלאומי-פרטי ישראליים
קביעת תוכנו של הדין הזר ודרך הוכחתו בבתי משפט בישראל – הצעה לרפורמה
* טליה איינהורן
רכישת הסמכות הבינלאומית מכוח תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי,תשמ"ד-1984: גישה חדשה
* איילת בן-עזר; מר יעד רותם
על גישת "מירב הזיקות" במשפט הבינלאומי הפרטי הישראלי
* רונה שוז
שער חמישי: על מעמדם המשפטי של הילדים, היילודים ומולידיהם
פרשת נחמני: הורות בזכות ובכפייה, ביציות מופרות ויילודים עתידיים - סיפורים של קדמה מדעית וכשל נורמטיבי"
* עמוס שפירא
הולדה לאחר מיתה: הרהורים על מאבק זכויות בין החיים, המת והיילודים העתידיים
* יוסי גרין
ההתחשבות ברצונו של קטין במשפטי משמורת קטינים
* אליאב שוחטמן
על התערבות המדינה בקשר שבין ילדים להוריהם - המקרה של אימוץ כפוי בשל היעדר "מסוגלות הורית"
* מילי מאסס
הסנגוריה על הילד ככלי לתיקון חברתי
* יאיר רונן
שער שישי: ההשפעות החוקתיות על הזכויות הרכושיות
השלכות תאגידיות הנובעות מקיום שליטה
* יוסף גרוס
קימתה לתחייה של זכות הקניין הפרטית המרחפת על פני המקרקעין גם לאחר הפקעתם בשל מטרה ציבורית: בעקבות הלכת קרסיק נ' מדינת ישראל
* אהרן נמדר
שער שביעי: חקרי הלכה: מן התלמודים לפוסקים
בדין מבריח נכסיו מפני בעל חובו
* שלמה משה עמאר
עונשי גוף שלאחר חתימת התלמוד
* אהרן קירשנבאום
מעשה דפום בדיתא: סטאטוס הנדל"ן של ישראל בחוץ-לארץ
* יוסף פאור
ניצנים מוקדמים של שיטת הרב עוזיאל בדיני המשפחה
* אלימלך ווסטרייך
חובות ההורים לילדיהם - פשר סטיית הרמב"ם מן ההלכות התלמודיות
* ישראל צבי גילת
מאזני משפט, ג' תשס"ה-2004
דבר העורכת
* הדרה בר-מור
מיסוי מניות הטבה
* דוד אלקינס
מועד התשלום של היטל-השבחה בעסקת מכר מקרקעין (בעקבות ע"א 1321/02 נוה בנין ופיתוח בע"מ ואח' נ' הועדה לבניה למגורים ולתעשייה מחוז המרכז)
* משה גלברד
"ואתם פרו ורבו" (בראשית א', כ"ח), גם לאחר מיתה? הרהורים על ההולדה לאחר מיתה בדין העברי
* יוסי גרין
מותבים מורחבים בבית המשפט העליון הישראלי
* גיא זיידמן
הדילמה הניהולית בעת אימוץ הזכות החוקתית ל"חופש העיסוק"
* יצחק לובוצקי
הסודיות הבנקאית וחובת האמון על מזבח המלחמה בהלבנת ההון - סקירה השוואתית
* פלאטו-שנער רות
הדילמה הנורמטיבית של הביקורת השיפוטית בישראל - בחינה מחודשת
* יהושע (שוקי) שגב
סדר פרלמנטרי וניגוד עניינים: מבחן יושב-ראש הכנסת
* ליאור זמר
תיחום גבולות השימוש במדובבים משטרתיים סמויים לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
* ניר פלסר
מאזני משפט, ב' תשס"ב-2003
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם: שאלות של יחידת מיקוח ויציגות - הרהורים ראשוניים בעקבות התיקון לחוק
* רות בן-ישראל
מדוע תכנית המשפט האמריקאי לניקוי קרקעות מזוהמות אינה מתאימה לישראל
* מרשה גלפי
תובענות ייצוגיות צרכניות: הדרישה להסתמכות אישית על מצגי השוא של המטעה
* סיני דויטש
הפחתת נכסים ערטילאיים - הלכת הנכס הכולל המתחדש מאליו (Self-Regenerating Mass Asset) ויישומה בדיני המס בישראל' - חלק א-ב
* דוד אלקינס
הולדה לאחר מיתה באמצעות הפריה חוץ-גופית והשלכותיה על דיני יבום וחליצה
* יוסי גרין
שוויון כוחות במשא ומתן בין השקם לבין ארגון העובדים באספקלריה של עיקרון היעילות הכלכלית - ניתוח סעיף 1113 לפרק 11 לקוד האמריקאי
* מיכל הורוביץ, אהוד נורי
תחולתו של עקרון השוויון בדיני שיקום חברות
* יחיאל בהט
על רגרסיביות מדומה בתחום מיסוי המשפחה
* יורם מרגליות
-
* -
מאזני משפט, א' תש"ס-2000
דיני הצרכנות בישראל: קווי מיתאר
* סיני דויטש
רקוויאם לקשר קיבוצי: על ביטול הסכם קיבוצי ועל השלכותיו על העובדים
* הדרה בר-מור
"חוק השליחות" מאת נשיא בית-המשפט העליון, פרופ' אהרון
* ריקרדו בן-אוליאל
בעקבות העליה מרוסיה וממדינות חבר העמים - כלום מוסמך בית הדין הרבני לדון בהסכמת הצדדים בענייני התרת נישואין של בני זוג שאחד יהודי והשני לא יהודי (או "ספק יהודי")?
* מנשה שאוה
מהותה של ההוצאה העודפת
* דוד אלקינס
מגמתם של היחסים שבין הורים וילדים בדיני התורה וטמיעתם במשפט הנהוג בישראל
* ישראל צבי גילת
ולא תהא הביצית המופרית כעובר לדיני הירושה?
* יוסי גרין
מהותו המשפטית של הסכם הכספת הבנקאית
* רות פלאטו-שנער