דין ומידע » כתבי עת בספריה   »» צוהר לבית הסוהר

מקור תמונה:
אתר כתב-העת

צוהר לבית הסוהר


כותר: צוהר לבית הסוהר
תת-כותר [ - 12]: עבירות ועונשים בישראל - תיאוריה ויישום
תת-כותר [1-11]: סקירות ומחקרים חדשים בתחומי הכליאה והאסירים בישראל - אסופת מאמרים
המו"ל: שירות בתי הסוהר, מחלקת תקשורת והסברה
בשיתוף: המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן
תחילת פרסום:
גליונות בספריה: 2020 - 2006
אתר כתב העת: www.gov.il/he/departments/guides/zohar

העמוד מכיל גליונות לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על מספר הגיליון הנבחר.
בקרו באתר כתב העת להרחבת המידע ופרסומים נוספים.


צוהר לבית הסוהר, 20 2020 צוהר לבית הסוהר, 19 03-2018 צוהר לבית הסוהר, 18 03-2017 צוהר לבית הסוהר, 17 12-2015
צוהר לבית הסוהר, 15 03-2013 צוהר לבית הסוהר, 14 08-2011 צוהר לבית הסוהר, 13 03-2010
צוהר לבית הסוהר, 12 02-2009 צוהר לבית הסוהר, 11 12-2007 צוהר לבית הסוהר, 10 11-2006