דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» בנק ישראל - חטיבת המחקר


בנק ישראל - חטיבת המחקר

העמוד מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר חטיבת המחקר של בנק ישראל להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

בנק ישראל - מבט סטטיסטי, 2014 - 2019
מועד הוצאה: 03-2015 \ 03-2016 \ 03-2017 \ 03-2018 \ 03-1019 \ 03-2020
המוניטור ליציבות פיננסית בישראל
כתיבה: מיכלסון נועם, קונסטנטין קוסנקו
ניירות תקופתיים 02.2020 07-2020
הערכת האפקטיביות של סבסוד הוצאות הפיתוח לקרקע באזורי תעשייה שבאחריות משרד הכלכלה והתעשייה
כתיבה: נעם זוסמן, גלעד שלום
סדרת מאמרים לדיון 05.2020 06-2020
מענק העבודה בישראל: השפעות על התעסוקה וראיות על ההשפעות הדיפרנציאליות של תכנית על בסיס הכנסה משפחתית לעומת הכנסה אישית
כתיבה: ברנדר עדי, סטרבצ'ינסקי מישל
סדרת מאמרים לדיון 01.2020 02-2020
אימוץ משטר יעד האינפלציה בעולם ויישומו בישראל
כתיבה: עקיבא אופנבכר, דוד אלקיים
סדרת מאמרים לדיון 02.2020 01-2020
אחים לעומת אחיות: השפעת מגדר האחים והאחיות על ביצועי הפרט בשוק העבודה
כתיבה: יובל מזר, אורי זילבר
סדרת מאמרים לדיון 2019.16 12-2019
השכלה עודפת ואי-התאמה בין משלח היד למקצוע הלימוד בקרב בוגרי האוניברסיטאות והמכללות
כתיבה: נעם זוסמן, עידן ליפינר, דרור רוזפלד
סדרת מאמרים לדיון 2019.17 12-2019
האם מקום הנכס הנרכש משפיע על תמחור המשכנתה? ראיות לשונות בתמחור משכתנאות בישראל
כתיבה: נטליה פרסמן, ניצן צור-אילן
סדרת מאמרים לדיון 2019.14 12-2019
מאפייני חופשות התלמידים בישראל - עלויות משקיות וחלופות-מדיניות
כתיבה: יוסי מרגונינסקי, גיא סגל
11-2019 [?]
הערכת האפקטיביות של התוכניות 'עתודה מדעית-טכנולוגית' ו'לתת חמש'
כתיבה: זוסמן נעם, דוד מעגן
סדרת מאמרים לדיון 2019.10, 09-2019
לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות     Selected Research Analyses
מועדי הוצאה: 09-2019 \ 02-2019 \ 07-2018 \ 12-2017
השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית
כתיבה: ארנון ברק
סדרת מאמרים לדיון 2019.03, 03-2019
איך מגיעים לעבודה בישראל? מאפייני יישוב וגורמי פרט
כתיבה: טניה סוחוי, יותם סופר
סדרת מאמרים לדיון 2019.02, 02-2019
השפעת רשתות הקשרים החברתיים על הישגיהם הלימודיים ועל התנהגותם של תלמידים בישראל: ראיות משיבוץ חברים אקראי ומותנה בכיתות בית הספר
כתיבה: ויקטור לביא, ,אדית זנד
סדרת מאמרים לדיון 2019.01, 01-2019
התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות
כתיבה: אחדות לאה, גוטמן אלעד, זוסמן נעם, ליפניר עידן, מעין ענבל
סדרת מאמרים לדיון 2018.13, 12-2018
'רוב מהומה על לא מאומה'? השפעת התקשורת המודפסת על שוק המניות בישראל
כתיבה: יוסי סעדון, מוסי רוזנבוים, בנצי שרייברב, שיתוף 'יפעת מחקרי מדיה'
סדרת מאמרים לדיון 2018.10, 10-2018
השפעת זעזועים בתנאי הסחר על התוצר ועל שער החליפין הריאלי
כתיבה: רוני פריש, ינון פולק
סדרת מאמרים לדיון 2018.09, 10-2018
השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע העבודה: עדויות מתחילת שנות ה-2000
כתיבה: מזר יובל, יניב ריינגוורץ
מועד הפרסום: 20-08-2018
האסטרטגיות שנוקטים מחוללי הציטוטים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והקשר בינן לבין מדדים לאיכות המסחר
כתיבה: שטיין רועי, קז אורי
מועד הפרסום: 25-07-2018
להיענות או לא להיענות? שיקולים במתן ביטוח אשראי
כתיבה: גראם-רוזן מיטל, מיכלסון נועם
סדרת מאמרים לדיון 2018.03, 05-2018
רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור
כתיבה: אלסטר יעל, זוסמן אסף, זוסמן נעם
סדרת מאמרים לדיון 2018.02, 05-2018
הביטוח הסיעודי בישראל   Long Term Care in Israel
כתיבה: הרן-רוזן מאיה, כהן קובץ גלעד, רמות-ניסקה תמר
סדרת מאמרים לדיון 2018.01, 03-2018
ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתנים: עדויות מסקרי PIAAC
כתיבה: יובל מזר
סדרת מאמרים לדיון 2018.1, 01-2018
תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב-2009-2003
כתיבה: סופיה איגדלוב, נעם זוסמן, רוני פריש
סדרת מאמרים לדיון 2017.14, 12-2017
תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי
כתיבה: ליאור גאלו
סדרת מאמרים לדיון 2017.13, 12-2017
תחזית ארוכת טווח לגבי התפלגותם של ביקושי השיא השעתיים לחשמל
כתיבה: טניה סוחוי
סדרת מאמרים לדיון 2017.12, 12-2017
השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על משתני תוצאה בטווח הקצר והארוך
כתיבה: אלעד דה-מלאך, נעם זוסמן
סדרת מאמרים לדיון 2017.11, 12-2017
דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון
כתיבה: אילנית גביוס, אסתר חן , נדב שטינברג
סדרת מאמרים לדיון 2017.05, 06-2017
פונקציית הצריכה הפרטית בישראל
כתיבה: ארנון ברק
סדרת מאמרים לדיון 2017.04, 06-2017
התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח
כתיבה: איל ארגוב
סדרת מאמרים לדיון 2016.15, 12-2016
השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל
כתיבה: דוד ג'נסוב, אלעד דה-מלאך, זוסמן אסף, זוסמן נעם
סדרת מאמרים לדיון 2016.14, 12-2016
האם נפגעה אמינותה של מדיניות יעד האינפלציה?
מחירי הנפט, הביקוש העולמי המצרפי והציפיות לאינפלציה במהלך המשבר הפיננסי העולמי

כתיבה: אסנת זהר, נתן זוסמן
סדרת מאמרים לדיון 2016.14, 12-2016
מחזורים פיננסיים וריאליים בישראל על פי גישתם של et al. Borio
כתיבה: אנה דניאלי
סדרת מאמרים לדיון 2016.11, 12-2016
החשיפה לחו"ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב
כתיבה: שניר אפק, נדב שטינברג
סדרת מאמרים לדיון 2016.10, 07-2016
ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010, תוך התמקדות בחברה הערבית
כתיבה: נעם זוסמן, יונתן וודבריג', סאמי מיעארי
סדרת מאמרים לדיון 2016.02, 06-2016
אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל
כתיבה: נילי בן טובים
סדרת מאמרים לדיון 2016.08, 05-2016
ביזור הכנסות, פיקוח ממשלתי וכלכלת בחירות: לקחים מהשלטון המקומי בישראל
כתיבה: טושיאנתאן באסקרן , סבסטיאן בלס, ברנדר עדי, יניב ריינגוורץ
סדרת מאמרים לדיון 2016.07, 04-2016
מבחן לבועה במחירי המניות כאשר חלוקת הדיווידנד אינה רציפה: יישום על שוק המניות הישראלי
כתיבה: מיטל גראם, איתמר כספי
סדרת מאמרים לדיון 2016.06, 03-2016
על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי:ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך
כתיבה: אדית זנד, ויקטור לביא
סדרת מאמרים לדיון 2016.02, 02-2016
משברי מטבע ושער החליפין הריאלי
כתיבה: רוני פריש
סדרת מאמרים לדיון 2016.01
מדיניות פעילה בשוק העבודה: השפעת התכנית 'מעגלי תעסוקה' על קבלת גמלאות
כתיבה: ליאור בראון
סדרת מאמרים לדיון 2015.08, 11-2015
שער החליפין האפקטיבי בישראל
כתיבה: ליאור גאלו, עמית פרידמן
מועד הפרסום: 10-2015
ההשפעות של מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים
כתיבה: רועי שטיין
סדרת מאמרים לדיון 2015.06, 08-2015
ערוצי התמסורת משער החליפין למדד המחירים לצרכן: מבט ענפי על הרכיב הסחיר במדד
כתיבה: דנה אורפייג
סדרת מאמרים לדיון 2015.04, 07-2015
השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל, ושל הכלכלה הגלובלית, על התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיות בישראל
בחינה מחודשת לאחר עשור

כתיבה: ברנדר עדי, ריבון סיגל
מועד הפרסום: 12-01-2015
הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח שנת 2014
מועד הפרסום: 01-2015
מאיפה הכסף ? רכישת דירות ומימונן: ניתוח באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי הבית, 2004 עד 2011
כתיבה: יואב פרידמן, סיגל רבון
מועד הפרסום: 12-2014
ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל
כתיבה: ברנדר עדי, פוליצר ערן
מועד הפרסום: 12-2014
סגרגציה של תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
כתיבה: בלס נחום, זוסמן נעם, צור שי
מועד הפרסום: 12-2014
התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי
כתיבה: מזר יובל
מועד הפרסום: 08-2014
הגורמים לתאונות דרכים בכבישים בין-עירוניים בישראל
כתיבה: ליאור בראון, נעם זוסמן, רן שהרבני
סדרת מאמרים לדיון 2014.04, 08-2014
שינויים באינדיקטורים של המשק הישראלי בהשוואה למדינות OECD
כתיבה: דניאל רוזמן
מועד הפרסום: 08-2014
מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים
כתיבה: סטרבצ'ינסקי מישל, ברנדר עדי
סדרת מאמרים לדיון 2014.02, 04-2014
מדידת השתנותם של מחירי הדירות בגישת הרכישות החוזרות
כתיבה: יוסי יכין, נעם זוסמן ,נילי בן טובים
מועד הפרסום: 02-2014
נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות
כתיבה: ערן ישיב, ניצה (קלינר) קסיר
סדרת מאמרים לדיון 2012.05, 03-2012