דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» רשות ניירות ערך

isa.gov.il

רשות ניירות ערך
מחלקת מחקר, פיתוח וייעוץ כלכלי אסטרטגי

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הרשות להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

התפתחויות בניהול כספי הציבור בישראל בעשור האחרון והשלכותיהן על שוק ההון
כתיבה: אילן גילדין, ליזה טפר, גיא סבח, אפרים פורטגנג
מועד הפרסום: 12-2020
משבר הקורונה - אוגדן ניתוחים
כתיבה: אילן גילדין, אלון זילבורג, גיא סבח, ליזה טפר
מועד הפרסום: 07-2020
השפעת בעלי מניות מוסדיים בינלאומיים בחברות ציבוריות בישראל
כתיבה: אילן גילדין, אלון זילבורג, גיא סבח
מועד הפרסום: 11-2019
התפתחויות במבנה האחזקות בשוק ההון הישראלי בשנים 2010-2018
כתיבה: גתית גור גרשגורן, ליזה טפר, גיא סבח, אפרים פורטגנג
מועד הפרסום: 08-2019
על הקשר שבין השכר מנקודת מבטו של המנהל וההשתייכות לקבוצות עסקיות
כתיבה: גיתית גור-גרשגורן, רוזית רוזנבוים
מועד הפרסום: 12-2018
ניתוח השוואתי של דירוגי אג"ח בישראל מול דירוגי אג"ח בארה"ב על בסיס ההסתברות לחדלות פירעון
כתיבה: חיים קידר-לוי, גיתית גור-גרשגורן
25-מועד הפרסום: 07-2017
שינוי מבנה הבעלות בבורסה (Demutualization): רקע, השפעות ומבנה הבעלות החזוי לישראל
כתיבה: נתן המנדינגר, מרכז מילקן לחדשנות
מועד הפרסום: 07-2016
עושי שוק במצבי שוק שונים: האם העיתוי בעל חשיבות?
מועד הפרסום: 11-2015
שכר הבכירים בישראל, 2011-2014 - נייר עבודה
כתיבה: גיתית גור גרשגורן, ליזה טפר, גיא סבח
מועד הפרסום: 11-2015
מסחר בתדירות גבוהה: השפעותיו על שוק ההון והשפעות רגולציה עליו
כתיבה: גיתית גור גרשגורן, דורון גרינברג
מועד הפרסום: 10-2015
האם קיים "שוק עמוק" באג"ח חברות בישראל?
כתיבה: גיתית גור גרשגורן, אלרועי חדד, חיים קידר-לוי
מועד הפרסום: 08-2015
מבנה הפיקוח הרצוי בשוק ההון
סדרה: שולחן עגול בנושא שינוי מבנה הפיקוח על שוק ההון - נייר לדיון
מועד הפרסום: 01-2015
רישום מניות של חברות זרות למסחר בבורסה בישראל
סדרה: שולחן עגול בנושא מסחר בניירות ערך זרים בבורסה בתל אביב - נייר לדיון
מועד הפרסום: 02-2015
מסחר במניות הרשומות בבורסות זרות
סדרה: שולחן עגול בנושא מסחר בניירות ערך זרים בבורסה בתל אביב - נייר לדיון
מועד הפרסום: 25-11-2014
מטבעות דיגיטליים - סקירה ראשונית: ביטקוין כמקרה בוחן
כתיבה: ניקי קוצנקו, גתית גור גרשגורן
מועד הפרסום: 08-2014