דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הכנסת - הלשכה המשפטית

הכנסת - הלשכה המשפטית
תחום חקיקה ומחקר משפטי

העמוד מציג מסמכים נבחרים לעיון הציבור, לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הכנסת להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


התייחסות למונח Stateless בדין הבין-לאומי והמדינתי ומקרים של שלילת אזרחות בגין פעילות טרור - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 01-11-2020
שלילת אזרחות עקב הפרת אמונים למדינה - סקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: עדכון, 14-10-2020
חקיקה ומדיניות לקידום העסקת מיעוטים במגזר הפרטי - סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום:
הסדרים האוסרים על הפליה בשוק הדיור הפרטי - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 21-09-2020
פיקוח פרלמנטרי על חקיקת משנה - סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 23-08-2020
התיישנות בחוזי ביטוח בעולם - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 16-08-2020
שלילת המעמד של תושב קבע עקב מעשים שיש בהם משום הפרת אמונים למדינה - סקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר, גלעד נוה
מועד הפרסום: 21-07-2020
חקיקה האוסרת על 'טיפולי המרה' לאנשי קהילת הלהט"ב - סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 09-07-2020
תביעות השתקה - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 09-06-2020
חילוט תקבולי עבירה ועידוד חזרת העבריין בתשובה - עמדת המשפט העברי
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 10-05-2020
אסדרת שוק ההשכרה לטווח קצר של דירות מגורים - סקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 25-02-2020
חוקי אקלים והסוגיות המרכזיות המוסדרות בהם - סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 20-11-2019
הגנות על מיעוטים באמנות והכרזות אירופיות
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 10-11-2019
עיגון מעמדם וזכויותיהם של מיעוטים בחוקה - סקירה משווה -
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 24-10-2019
סעיף ההתגברות בחוקה הקנדית והכרזה על 'אי-התאמה' של חוקים בבריטניה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 15-09-2019
חקיקה לגבי ייצוג הולם לנשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות - סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 13-05-2019
אימוץ בין-ארצי - מסגרת נורמטיבית בינלאומית, גופים מוסמכים ותנאי סף לאימוץ
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 31-01-2019
דיווחים של רגולטורים פיננסיים לוועדות הפרלמנט. סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 24-12-2018
הוועדה להשקעות זרות בארה"ב
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 27-11-2018
חקיקה ראשית בנוגע למטרולוגיה (מדע המדידות) – סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 06-09-2018
נסיעות חברי פרלמנט במימון גופים זרים – סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 17-07-2018
הגדרת המונח הפליה נגד נשים בחקיקה - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 16-07-2018
התקנות האירופיות בעניין הגנת הפרטיות וענקיות האינטרנט
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 12-07-2015
חקיקה המגבילה מוסדות פיננסיים בהחתמת ערבים - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 20-06-2018
אמצעים משפטיים להתמודדות עם תופעת ההסתה ברשת
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 05-08-2015, עדכון: 13-06-2018
אחריותם של מתווכי רשת לתוכן פוגעני המופץ ברשת האינטרנט
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 05-08-2015, עדכון: 13-06-2018
הטלת אחריות פלילית או אזרחית על מעשי בריונות ברשת
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 05-08-2015, עדכון: 13-06-2018
התקנות האירופיות בעניין הגנת המידע (GDPR)
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 12-06-2018
הסדרת שעות הפתיחה והסגירה של חנויות בימי מנוחה – סקירה משווה
כתיבה: צח בן יהודה, דינה צדוק
מועד הפרסום: 06-06-2018
התיישנות עבירות ועילות שקוטעות או משעות את תקופת ההתיישנות - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 15-05-2018
חיסיון על תקשורת בין מטפלים ויועצים לקורבנות עבירות מין - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן-דוד
מועד הפרסום: 09-05-2018
מעמדו של ראש ממשלה שמתנהלים נגדו הליכים פליליים
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 08-05-2018
הסדרים בחקיקה להגבלת הדלקת אש ביערות – סקירה משווה
כתיבה: צח בן-יהודה
מועד הפרסום: 08-01-2018
קריטריונים לשחרור מוקדם של אסירים שנקבעו בחקיקה ראשית - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 15-11-2017
ההסדרה בארה"ב ובאנגליה בדבר התשלום בגין השימוש במתקני שירותים ציבוריים
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 19-10-2017
זכויות שפה וחינוך של מיעוטים לאומיים, אתניים, לשוניים וילידים - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן-דוד
מועד הפרסום: 17-10-2017
חקיקה להסדרת תרומות זרע - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 04-07-2017
הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק, גלעד נוה
מועד הפרסום: 28-05-2017
הסדרים בדבר עיון במסמכי אימוץ - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 10-05-2017
סוגיות במעמדם של בני זוג שמינם זהה: הטיפול הרפואי וזכות הירושה. רקע תיאורטי וסקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 12-01-2017
הסדרים בחקיקה המחייבים מתן מידע על מזון אלרגני במסעדות - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 04-01-2017
הגבלת הפרסום של תרופות ללא מרשם. רקע תיאורטי וסקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 04-01-2017
הסדרת מקצוע ייעוץ הנישואין בעולם – סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 29-11-2016
תקינה ובדיקת תואמות באירופה ובארה"ב - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 27-11-2016
חקיקה לעידוד הקמתם של גגות ירוקים - רקע תיאורטי וסקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 30-05-2016
מנגנונים להסדרה של 'התיישנות מתוכננת' - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 09-03-2016
פיקוח אלקטרוני דו-סיטרי להגנה על קורבנות אלימות במשפחה - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 16-02-2016
ההסדרה בתחומי בטיחות האוהדים בספורט והענשתם בגין פעולות אלימות – סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 19-01-2016
עיקול תשמישי קדושה של בתי תפילה: עמדת המשפט העברי
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 27-12-2015
הסדרים בנוגע למנגנוני האכיפה והפיקוח בדיני חינוך חובה - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-11-2015
סמכויות המשטרה לחיפוש נשק על גופו של אדם לצורך מניעת עבירות אלימות: בריטניה - מסמך עדכון
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 29-10-2015
העיגון החוקתי של הגנה על בעלי חיים וזכויותיהם - סקירה משווה
מועד הפרסום: 12-10-2015
חקיקה בנוגע להתעללות נפשית וכלכלית במסגרת המאבק באלימות במשפחה - סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 11-05-2015
ההסדרה המשפטית של מנגנוני ממשל תאגידי בשותפויות מוגבלות נסחרות - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה, יעל טייב
מועד הפרסום: 01-12-2014
ההסדרה המשפטית של "פערי תיווך" ומדיניות תמחור טורפני בשוק החקלאי - סקירה משווה
כתיבה: יעל טייב, גלעד נוה
מועד הפרסום: 04-11-2014
הפעלת סמכויות פיקוח על מערכת הביטחון - מסמך רקע
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 04-08-2014
הסדרת מעמדם המשפטי של ארגוני מעסיקים – סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 07-2014
הפללת לקוחות הזנות – סקירה משווה
כתיבה: ליאור בן דוד
מועד הפרסום: 07-2014
צווי איסור פרסום - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 13-10-2013
שקיפות מידע אודות תשלומי מס - סקירה משווה
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 13-06-2013
הסדרת שדלנות (lobbying) ומרשמי שדלנים - סקירה משווה
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 10-2012
חשיפת זהותו של מעוול אנונימי ברשת האינטרנט - סקירה משווה
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 14-02-2012
סדרת מסמכים בנושא: הצעת חוק דיני ממונות, התשע"א-2011
"פעולות משפטיות" - סקירה משווה
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 25-01-2012
סוגיות בדיני לשון הרע: סכום הפיצוי ופרסום תגובת הנפגע
כתיבה: דינה צדוק
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד שבהצעת הקודקס האזרחי - סקירה משווה: בחינה תמציתית של קודקסים נבחרים
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-2011
חקיקה קודיפיקטיבית - מסמך מבוא
כתיבה: ירון אונגר, גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד בהצעת הקודקס האזרחי - סקירה משווה: הקוד המסחרי האחיד בארה"ב
כתיבה: נתי פרלמן
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד בהצעת הקודקס האזרחי – סקירה משווה: הקודקס האזרחי הגרמני
כתיבה: גלעד נוה
מועד הפרסום: 11-2011
עקרונות היסוד בהצעת הקודקס האזרחי – סקירה משווה: הקודקס האזרחי הצרפתי
כתיבה: ירון אונגר
מועד הפרסום: 11-2011