דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» התנועה לזכויות דיגיטליות

התנועה לזכויות דיגיטליות

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר התנועה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
ניתוח הדו"ח המסכם לתקופת המבחן של הרשות לניהול המאגר הביומטרי. גרסה מעודכנת, לאחר פרסום ממצאי דו"ח מבקר המדינה
מועד הפרסום: 24-06-2015