דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר המקור.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למידע ופרסומים נוספים.


ההוצאה הלאומית לחינוך, 1962 - 2019 \ 2018 \ 2017 \ 2015
English Version 2019     English Version 2018     English Version 2017
מס' ומועד הוצאה: 1818 12-2020 \ 1776 01-2020 \ 1737 12-2018 \ 1662 12-2016
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט, 1984/5 - 2019 \ 2018 \ 2017 \ 2014
English Version 2019     English Version 2018     English Version 2017    
מס' ומועד הוצאה: 1813 01-2021, 1778 01-2020, 1739 11-2018, 1627 12-2015
סקר ביטחון אישי 2015 - 2019     English Version 2019     English Version 2018
מועדי הפרסום: מס' 1808 12-2020, מס' 1731 10-2018, מס' 1653 11-2016
שנתון סטטיסטי לישראל
מועד הפרסום: 2015-2020
פני החברה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה \ 11 08-2019
פני החברה בישראל: דת והגדרה עצמית של מידת דתיות \ 10 06-2018
פני החברה בישראל: בני 55 ומעלה \ 9 06-2017
פני החברה בישראל: דור העתיד של ישראל - ילדים וצעירים עד גיל 24 \ 8 05-2016
פני החברה בישראל: מבט על הערים הגדולות \ 7 10-2014
פני החברה בישראל: ישראל מאין ולאן? \ 6 10-2013
פני החברה בישראל: פערים חברתיים-כלכליים בישראל \ 5 10-2012
פני החברה בישראל: משקי בית ומשפחות בישראל \ 4 10-2011
פני החברה בישראל: פערים בין מרכז לפריפריה \ 3 10-2010
פני החברה בישראל: פערים בין נשים וגברים \ 2 10-2009
פני החברה בישראל: פערים בין יהודים וערבים \ 1 10-2008
מחקר ופיתוח עסקי, 2010-2017
מועדי הפרסום: 1675 2017 \ 1635 2016 \ 1603 05-2015 \ 1564 10-2014 \ 01-2014 \ 1786 2020
החקלאות בישראל: חשבון הענף מדדי המחירים של תפוקה ותשומה 2019–2018    English Version
מחבר: נועם טל
מועד הוצאה: פרסום מס' 1819 01-2021
תאונות דרכים עם נפגעים 2019, תאונות בדרכים לא-עירוניות   
מועד הוצאה: פרסום מס' 1804 06-2020
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2014-2018    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1801 06-2020
תוצר, פריון, תמורה למועסקים ותשואה להון 2010-2018    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1787 06-2020
מורשים לנהוג 2019    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1795 04-2020
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2018    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1789 03-2020
סקר כוח אדם 2018    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1782 02-2020
תיירות 2018    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1781 12-2019
נסועה של כלי רכב (קילומטרז') 2018    English Version
מועד הוצאה: פרסום מס' 1772 11-2019
הסקר החברתי 2017. נושא שנתי: בריאות ואורח חיים
מועד הוצאה: פרסום מס' 1761 08-2019
כלי רכב מנועיים
מועדי הפרסום: 1762 09-2019 \ 1726 09-2018 \ 1641 05-2016 \ 1688 08-2017
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2015      English Version
דמוגרפיה של עסקים. מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2011-2017      English Version
מועד הפרסום: 1749 07-2019
הוצאות לביטחון בישראל, 1950-2017      English Version
מועד הפרסום: 1758 07-2019
חשבונות המגזר הממשלתי .., 2006-2017       English Version
מועד הפרסום: 1756 07-2019
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2016–2012
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2017–2013
      English Version
מועדי הפרסום: 1730 09-2018 \ 1763 07-2019
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים
2016-2011 - 1711 12-2018 \ 2015-2011 - 1669 03-2017
תאונות דרכים עם נפגעים. חלק א: סיכומים כלליים      English Version
מועד הפרסום: 1727 12-2018
דינמיקה של נשירה והתמדה בשוק העבודה
כתיבה: איתמר גל
מועד הפרסום: נייר עבודה 108 11-2018
ההוצאה הלאומית לבריאות 1962-2017
מועד הפרסום: 1735 11-2018
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2016-1989
מועד הפרסום: 04-2018
מדדי חקלאות-סביבה, 2000-2015
מועד הפרסום: 1714 10-2018
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2017–2012
מועד הפרסום: 1729 08-2018
מורשים לנהוג, 2017
מועד הפרסום: 1725 08-2018
סקר מוצרים וחומרים בתעשייה, 2014
מועד הפרסום: 1713 08-2018
תאונות דרכים עם נפגעים 2017. חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
מועד הפרסום: 1728 08-2018
מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2017
מועד הפרסום: 07-2018
הרשויות המקומיות בישראל, 2016.
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל כלל ארצי ומגזרי

מועד הפרסום: 1722 07-2018
הסקר החברתי 2016. נושאים שנתיים: תנאי עבודה והתארגנויות עובדים
מועד הפרסום: 1712 06-2018
מאזן אספקת המזון 2016
מועד הפרסום: 06-2018
תאונות דרכים עם נפגעים 2016. חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
מועד הפרסום: 1692 08-2017
הסקר החברתי 2015. נושאים שנתיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
מועד הפרסום: 1670 07-2017
הרשויות המקומיות בישראל, 2015.
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: 1683 07-2017
מורשים לנהוג, 2016
מועד הפרסום: 1687 06-2017
הוצאות הביטחון בישראל, 1950-2015
מועד הפרסום: 1680 05-2017
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי, 1995-2015
מועד הפרסום: 1676 05-2017
סקר כוח אדם
מועד הפרסום: 1663 03-2017
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על-פי מס ערך מוסף, 2015-2013
מועד הפרסום: 1665 02-2017
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
מועד הפרסום: 1654 02-2017 \ 03-2016
החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה 2015-2014
מועד הפרסום: 1656 12-2016
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2015-1989
מועד הפרסום: 1661 12-2016
ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962
מועד הפרסום: 1657 11-2016
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010
מועד הפרסום: 1655 11-2016
תאונות דרכים עם נפגעים 2015. חלק א: סיכומים כלליים; חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
07/מועד הפרסום: 1643/5 10-2016
חשבונות המגזר הממשלתי 2014-2000 במתכונת GFS
מועד הפרסום: 1649 10-2016
הכנסות של בני 15 ומעלה. נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014
מועד הפרסום: 1650 09-2016
הסקר החברתי 2014. נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי
מועד הפרסום: 1648 09-2016
נסועה (קילומטרז') 2015
מועד הפרסום: 1652 08-2016
הוצאות הביטחון בישראל 2014-1950
מועד הפרסום: 1651 08-2016
מאזן אספקת המזון 2013-2014
מועד הפרסום: 1646 07-2016
מיומנויות בוגרים בישראל 2015-2014
מועד הפרסום: 1640 06-2016
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2012-2010
מועד הפרסום: 1631 05-2016
הרשויות המקומיות בישראל 2014

חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כללי ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: 1642 05-2016
חשבונות המגזר הממשלתי 1995-2014
מועד הפרסום: 1637 05-2016
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2015-2010
מועד הפרסום: 1638 04-2016
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2014-2011
מועד הפרסום: 1636 03-2016
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2014-1995
מועד הפרסום: 1634 03-2016
חשבונות לאומיים, 2014-1995
מועד הפרסום: 1633 03-2016
סקר כוח אדם 2013
מועד הפרסום: 1616 03-2016
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2014-1989
מועד הפרסום: 1630 02-2016
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2014-2012
מועד הפרסום: 1629 01-2016
תיירות 2014
מועד הפרסום: 1625 01-2016
מדדי חקלאות-סביבה 1996-2012
מועד הפרסום: 1596 11-2015
נסועה 2014
מועד הפרסום: 1621 11-2015
הבינוי בישראל 2014
מועד הפרסום: 1620 11-2015
ההוצאה הלאומית לבריאות 2014-1962
מועד הפרסום: 1619 10-2015
הסיווג האחיד של משלחי היד 2011
מועד הפרסום: פרסום טכני 81 10-2015
תאונות דרכים עם נפגעים 2014. חלק א: סיכומים כלליים
מועד הפרסום: 1611 09-2015
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (מהדורה מעודכנת)
מועד הפרסום: פרסום טכני 80 06-2015
הרשויות המקומיות בישראל 2013
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: 1609 07-2015
חדשנות במגזר העסקי 2010-2012
מועד הפרסום: 1608 08-2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2013-1989
מועד הפרסום: 1592 01-2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2012-1989
מועד הפרסום: 1550 02-2014
תכנית החשיפה והשפעתה על הרכב היבוא 1988-2000
מועד הפרסום: 3 09-2013