דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי


סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור לאחר הופעתם באתר העמותה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר 'סיכוי' להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.


הוראת ערבית כשפה שנייה
כתיבה: חולוד אדריס, יעלה מזור
מועד הפרסום: נייר עמדה, 09-2020
הנגשת המוזיאונים בישראל לחברה הערבית
כתיבה: חנאן מרג'יה \ עריכה: עידן רינג
מועד הפרסום: נייר מדיניות והמלצות, 09-2020
הקרן לצמצום פערים
כתיבה: נגה שני
מועד הפרסום: נייר עמדה, 05-2020
תפקיד "אחראי תחבורה ציבורית אזורי". מודל לשיתוף פעולה בתחום התחבורה הציבורית בין רשויות מקומיות ערביות המונות מתחת ל- 20 אלף תושבים
כתיבה: אמל עוראבי, אינה ברנזבורג
מועד הפרסום: מסמך מדיניות, 05-2020
חסמים והמלצות לפתרון מצוקת הדיור בישובים הערביים
תחקיר וכתיבה: וג'די חלאילה, נגה שני
מועד הפרסום: נייר עמדה, 02-2020
ייצוג והנכחה של החברה הערבית בחומרי הלימוד     English Version
מחקר, כתיבה ועריכה: יעל מעין, גילי רעי, יעלה מזור
מועד הפרסום: 03-2019
לימוד ערבית בחינוך העברי - מחסמים לסיכויים
מחקר וכתיבה: מיכל בליקוף
מועד הפרסום: 07-2018
המדריך לרשויות המקומיות הערביות למיפוי, ניתוח והצגה של צורכי הציבור בתחום התחבורה הציבורית
מחקר וכתיבה: מורן אביב, מחמד חליליה
מועד הפרסום: 02-2018
מכרזי מדינה: המפתח לפריצת דרך בתעסוקת ערבים בשוק הפרטי
תחקיר וכתיבה: ניצן תנעמי ורועי ג'רופי
חוות דעת כלכלית: ניתוח הכדאיות של קידום ייצוג הולם של עובדים ערבים בשוק הפרטי באמצעות מכרזי מדינה
עריכה: TASC Consulting & Capital
מועד הפרסום: 11-2016     English Version
מחיר ההדרה: האזרחים הערבים בתקשורת העברית בתקופת ההסלמה הפוליטית-ביטחונית של אוקטובר 2015
כתיבה: עידן רינג
מועד הפרסום: 09-2016
אזורי שוויון: קידום שותפויות בין רשויות מוניציפליות יהודיות וערביות. לקחים ותובנות מעשור של פעילות של עמותת סיכוי
מועד הפרסום: 11-2014    English Version