דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הרשות לניהול המאגר הביומטרי

www.gov.il

רשות המאגר הביומטרי הלאומי

המדור מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר הרשות.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

דו"ח מסכם III לתקופת המבחן, יוני 2013 - ספטמבר 2016
מועד הפרסום: 09-2016
מסמך זה מציג דין וחשבון מסכם של הפעילויות אשר ביצעה הרשות לניהול המאגר הביומטרי במסגרת תקופת המבחן בהתאם להוראות החוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, ובהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"ג-2012, אשר מסדיר את תקופת המבחן...
דו״ח מסכם והמלצות לקראת תום 'תקופת המבחן'
מועד הפרסום: 28-05-2015
הרשות לניהול המאגר הביומטרי: דו"ח מסכם לתקופת המבחן
מועד הפרסום: 03-2015
תיעוד חכם ומאגר ביומטרי ככלי למניעת טרור ופשיעה
מחקר ועריכה: המכון למדיניות נגד טרור, המרכז הבינתחומי הרצליה
מועד הפרסום: 01-2015
נחיצות המאגר הביומטרי, פרק 3: תהליך ותוצאות בחינת החלופות ברשות לניהול המאגר הביומטרי
מועד הפרסום: 03-2015
נחיצות המאגר הביומטרי, פרק 2: מאגרים ביומטריים ומגמות עולמיות בתחום הביומטריה
מועד הפרסום: 12-2014
נחיצות המאגר הביומטרי,פרק 1: תופעת ההרכשות הכפולות וגניבת הזהויות
מועד הפרסום: 31-08-2014