מי ומי במחקר הציבורי בישראל? אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

  כתבי עת בספריה

סייבר, מודיעין וביטחון, 1 2017
המכון למחקרי ביטחון לאומי
פוליטיקה, 26 2017
המכון ליחסים בינלאומיים
שנתון התכנון 2016
מנהל התכנון, משרד האוצר
אקדם, 58 05-2017
האקדמיה ללשון העברית
בין הקטבים, 10 05-2017
בית ההוצאה לאור של צה"ל

  מחקרים חדשים

ביטחון לאומי
אתגרי קהילת המודיעין בישראל
המכון למחקרי ביטחון לאומי
ספר זה עוסק באתגרי קהילת המודיעין בישראל, מנקודת מבט עדכנית וצופה פני עתיד, באמצעות סדרת מאמרים - שישה עשר במספר - שכתבו מומחים מהאקדמיה ומקהילת המודיעין בישראל...

הביטחון הלאומי וההתנחלויות
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
הסכסוך הישראלי־פלסטיני הוא האתגר הביטחוני המרכזי של מדינת ישראל. על אף שלא ניתן להעמיד את הסכסוך כולו על מרכיב בודד, אין ספק שהמרכיב הטריטוריאלי הוא לפחות אחד מיסודותיו העיקריים, אם לא העיקרי שבהם, וכבר שנים ארוכות שאינו ניתן להפרדה משאלת ההתנחלויות..

הוצאות הביטחון בישראל 1950-2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הפרסום המובא להלן מציג, על ידי מערכת של לוחות ותרשימים, נתונים מפורטים על הוצאות הביטחון בישראל. בנוסף לנתוני ההוצאה לצריכה הביטחונית, מוצג בפרסום אומדן העלות הכוללת לביטחון הכולל עלויות נוספות, חלקן עקיפות, הנובעות מהטלת שירות החובה והמילואים, החזקת מלאי חירום של מוצרים חיוניים, בניית מקלטים וחדרי ביטחון, העסקת שומרים במקומות ציבוריים וכד'
חברה \ כלכלה \ תעסוקה
שותפויות בין-מגזריות בישראל
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה
המחקר ביקש לבחון וללמוד את דפוסי הפעולה של שותפויות בין-מגזריות בתחום השירותים החברתיים בישראל.. המחקר בדק את המניעים ליצירת שותפות, הגורמים המעודדים והבולמים את התפתחותה, את תהליכי עיצובה, עלויות ההפעלה והפעילות השוטפת שלה, תרומתה לפיתוח תשתיות כלכליות ויכולות ארגוניות ומבניות, ואת ההשפעות וההשלכות של השותפות על כל אחד מהארגונים השותפים ועל השגת מטרותיהם החברתיות.

הכיבוש: מי משלם את המחיר. השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה מבקש להעשיר את הדיון הציבורי באמצעות הצבעה על הקשר בין המתרחש משני צדי הקו הירוק, וזאת תוך התמקדות בכמה מן ההשלכות החברתיות והכלכליות העיקריות של הכיבוש בפרט ושל הסכסוך הישראלי־פלסטיני בכלל...

תמונת מצב המדינה 2017
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
החוברת נועדה לצייר תמונה פשוטה וברורה, ועם זאת מקיפה, של המצב החברתי-כלכלי בישראל...

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


ספריית 'דין ומידע' נועדה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף פרסומים דיגיטליים בהוצאת מוסדות מחקר ציבורי רב-תחומי המובילים בישראל.
בחודשי יוני-יולי 2017 נקיים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך הפעילות של אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.