מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.
מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


  כתבי עת בספריה
  מחקרי מדיניות
  בפוקוס: מחקר חברתי וכלכלי
מפלישה עירונית להסדרה מוסדית: פעילות עצמאית יצירתית במרחבים ריקים בתל אביב, חיפה וירושלים
מחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים
מחקר זה סוקר את תופעת השימוש העצמאי במרחבים עירוניים ריקים בתל אביב, בחיפה ובירושלים. הוא בוחן חיבורים דומים בווינה, אוסטריה, כדוגמה מוקדמת להסדרת פעילות עצמאית במרחבים שאינם בשימוש. חיבורים אלו נתגלו כחשובים מעצם יכולתם להחזיר לשימוש מרחבים שננטשו והוזנחו במרחב העירוני בטווח זמן קצר וללא צורך בתהליך סטטוטורי ארוך טווח.
עם זאת, מיחזורם והכלתם מחדש של אותם החללים באמצעות פעילות יצירתית עשויים להעלות קשיים שונים הנוגעים למודל הניהולי והכלכלי של מרחבים אלה, לתהליך היצירה של חברי הקבוצות, לחופש הפעולה שלהם וכן לקשריהם עם קהילות עירוניות שבסביבתן...
הכנסה בסיסית בישראל
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
עבודה זו מציעה רפורמה במערכת הרווחה הישראלית, שבמסגרתה יוחלפו חלק ניכר מהקצבאות ומההטבות הקיימות בקצבה אוניברסלית יחידה שתחולק לכלל אזרחי ישראל. גובהה של הקצבה נקבע בהתאם לקצבאות ולדמי הבטחת הכנסה הקיימים, כך שמשקי בית התלויים כיום במערכת הרווחה לא יפסידו מהרפורמה..

לקויות למידה במערכת החינוך בישראל
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך מביא את ההגדרות המקובלות ללקויות למידה במערכת החינוך בישראל, סוקר את תהליך האיתור של לקויות למידה אצל תלמידים ואבחונן, ומתאר את ההתאמות בדרכי ההיבחנות שתלמידים מקבלים..אירועים והודעות
'דין ומידע' באתר הספריה הלאומית

מדור מאגרי מידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: לשון וספרות עברית, תולדות ישראל, חוק ומשפט, חינוך, תרבות, ועוד. לבקשתנו שולבה לאוסף הפניה למאגר 'דין ומידע' כמשאב מידע חשוב לחידושי המחקר הציבורי בישראל.
שימוש הוגן בתוצרת המחקר הציבורי בישראל

ספריית 'דין ומידע' הוקמה במטרה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשיתוף כתבי עת ופרסומים דיגיטליים של מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. הספריה פועלת על-פי התקנון המוסכם לגבי תכנים, מבנה, ניהול ותנאי השימוש במאגר המחקרים. לקוח חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפני קבלת השירות.