מאגר הספריה מכיל
כ- 7,000 יחידות תוכן אקדמי [PDF]
בעברית ובאנגלית

מי ומי במחקר הציבורי בישראל?

מחקר ציבורי הוא אחד הכלים החשובים לגישור בין נורמה מקובלת למציאות מדינית, חברתית וכלכלית שיש לה פנים רבות וסוגיות מורכבות ומסובכות. מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המובילים בישראל. אוסף המחקרים מתעדכן באופן שוטף, והוא פתוח לעיון החוקרים והמתעניינים, בתנאי השימוש ההוגן. הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על מקורות עיון ומחקר העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים..

הספריה מציינת  5  שנות פעילות שיתופית ברשת עם מעל 120 מוסדות מחקר וארגונים חברתיים, אשר הצטרפו לשירות.
לניווט ועיון בפרסומי המוסדות בחרו סוג הרשימה:
סדר הא-ב - רשימה כללית עם אפשרות סינון מילולי
סטטוס ארגוני - מוסד אקדמי \ ממשלתי \ ציבורי
תחומי דעת - ביטחון לאומי \ הגנת הסביבה \ זכויות אדם \ משפט ומנהל \ חברה ורווחה \ מדע, תקשורת ומדיה

מחקר ומדיניות

יואב שגיא
דמותה של ארץ: המסע מ"כיבוש הקרקע" לשמירת השטחים הפתוחים.
מאבקים ומהלכים לשמירה על טבע הארץ

זהו סיפור שמציג ומנתח את המהלכים והמאבקים לשמירה על השטחים הפתוחים, הרבים שצלחו למרות שבתחילת הדרך נחשבו כחסרי כל סיכוי, ואלה שכשלו בשל הקושי לשמור על ערכי הטבע והנוף לנוכח תרבות פיתוח הרסנית שקידשה לאורך שנים את ערכי "כיבוש הקרקע" ואת רווחי פיתוח הנדל"ן...

> מחקרי מכון דש"א בספריה

כתבי עת בספריה> רשימת כתבי עת