מי ומי במחקר הציבורי בישראל? אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

  כתבי עת ופרסומים תקופתיים

עורך הדין
לשכת עורכי הדין
סייבר, מודיעין וביטחון
המכון למחקרי ביטחון לאומי
מדיניות ציבורית
האוניברסיטה העברית בירושלים
הדין והדיין
מרכז רקמן לקידום מעמד האישה
ביו-אתיקה
פורום צפת לביו-אתיקה

  מחקרים חדשים

רפורמות וכשלים בשוק הדיור
מכון אהרן למדיניות כלכלית
נייר מדיניות זה מתמקד בניתוח שוק הדיור, בבחינת המדיניות הננקטת על ידי הממשלה ובהצגת הסיבות לכך שנדרשת אסטרטגיה שונה מזו שמאפיינת את המדיניות היום. האסטרטגיה המוצעת מתמקדת ברפורמות מבניות של שוק הנדל"ן כולו, תוך שימת דגש על פיתוח התשתיות העירוניות..
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
הדוח בוחן שלוש תכניות בנייה בירושלים המזרחית, המבטאות את ניסיונותיהם של התושבים הפלסטינים לבנות באופן חוקי ולהסיר את איום ההריסה מעל בתיהם..
לרוקן מתוכן: המחצבות הישראליות בגדה המערבית: ביזה ממוסדת בחסות בג"ץ
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
בשנת 2009 עתר ארגון יש דין לבג"ץ, בדרישה להפסיק את הכרייה והחציבה שמבצעות מחצבות בבעלות ישראלית בגדה המערבית ולקבוע כי כרייה של אוצרות טבע בשטחים הכבושים לצרכיה או לשימושה של ישראל או אוכלוסייתה הינה מעשה בלתי חוקי. יש דין טען בעתירה כי מדיניות ישראל מהווה ניצול כלכלי ברוטלי של שטח כבוש לצרכיה הבלעדיים של המעצמה הכובשת, תוך הפרה גסה של עקרונות המשפט הבינלאומי..
שירותי בריאות הנפש בישראל: צורך, דפוסי שימוש וחסמים. סקר באוכלוסיית המבוגרים הכללית
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית, במסגרתה הועברה האחריות על הספקת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות אל קופות החולים. לבקשת משרד הבריאות מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב ההערכה של הרפורמה בבריאות הנפש ובביצועה מאז 2007 .במסגרת זו נערך בשנת 2013 סקר מקיף בקרב האוכלוסייה הכללית, שבחן את שיעורי הצורך בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי הפנייה לטיפול - נושאים שהם חיוניים לעיצוב הרפורמה הביטוחית ולהערכתה..

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


ספריית 'דין ומידע' נועדה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף פרסומים דיגיטליים בהוצאת מוסדות מחקר ציבורי רב-תחומי המובילים בישראל.
בחודשי יוני-יולי 2017 נקיים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך הפעילות של אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.