מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.
מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


  כתבי עת בספריה

מערכות
ביטחון סוציאלי
איגרת
'המשפט' ברשת
הדין והדיין
עדכן אסטרטגי  מחקרי מדיניות
  בפוקוס: בניה ופיתוח סביבתי

ים-יבשה: חיים במדינה הולכת ומצטופפת
החברה להגנת הטבע
דו"ח זה, המוגש לשדולה הסביבתית-חברתית בכנסת לקראת יום הסביבה 2018, בא להציג את מגמות הפיתוח במדינת ישראל, ואת התרחישים השונים לאופן בו תיראה מדינת ישראל בעתיד.
לעמדת החברה להגנת הטבע, בשנת ה-70 למדינת ישראל, הגיעה העת להכיר כי אין בה עוד מקום לפיתוח בלתי מבוקר, לגישה של ניצול והפקת תועלת מיידית מן הקרקע לטווח קצר, ולתפיסה של כיבוש הקרקע. לנוכח המשאבים ההולכים ואוזלים, נדרשת גישה של פיתוח בר קיימא - של זהירות, חסכון, וכבוד לקרקע בארץ זו.
בנייה בת-קיימה, מדריך טכני: מהות התקן, מבנה, מתודולוגיה, ניקוד ודירוג, תנאי סף ושלבי הערכה
המשרד להגנת הסביבה
מדריך זה נועד להנחות את הגורמים המעורבים ולסייע להם בתכנון וביצוע של בנייה ירוקה ובהוכחת עמידה בדרישות התקן ישראלי 5281 .המדריך מתמקד במקרים העקרוניים, מפרט את אופן ההגשה של מסמכי התכנון ומציג דוגמאות הגשה מאושרות. המדריך הוא כלי עזר משלים לתקן ואינו בא להחליפו. הוא מחולק לפרקים בהתאם לחלוקת פרקי התקן.אירועים והודעות
'דין ומידע' באתר הספריה הלאומית

מדור מאגרי מידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: לשון וספרות עברית, תולדות ישראל, חוק ומשפט, חינוך, תרבות, ועוד. לבקשתנו שולבה לאוסף הפניה למאגר 'דין ומידע' כמשאב מידע חשוב לחידושי המחקר הציבורי בישראל.
שימוש הוגן בתוצרת המחקר הציבורי בישראל

ספריית 'דין ומידע' הוקמה במטרה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשיתוף כתבי עת ופרסומים דיגיטליים של מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. הספריה פועלת על-פי התקנון המוסכם לגבי תכנים, מבנה, ניהול ותנאי השימוש במאגר המחקרים. לקוח חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפני קבלת השירות.