מי ומי במחקר הציבורי בישראל? אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

  כתבי עת ופרסומים תקופתיים

בנקאות, 31 06-2017
איגוד הבנקים
פני החברה בישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שנתון התכנון
מנהל התכנון, משרד האוצר
הדין והדיין, 45 06-2017
מרכז רקמן לקידום מעמד האישה
מערכות, 472-2 07-2017
בית ההוצאה לאור של צה"ל

  מחקרים חדשים

חמישים שנה למלחמת ששת הימים
המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
מלחמת ששת הימים שהתחוללה לפני 50 שנה מהווה ציון דרך בולט בהיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל. ניצחונה של מדינת ישראל במלחמה זו הביא לשינויים מרחיקי לכת בחברה הישראלית, במערכת הפוליטית שלה, ושינה את פני ההיסטוריה של המזרח התיכון...
ילדים ובני נוער בסיכון בישראל
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
הדוח מציג את המידע שנאסף בתהליך של איתור ומיפוי של הילדים ובני הנוער בסיכון בכל היישובים שבהם מופעלת התכנית הלאומית, ולהציג תיאור מעודכן שלהם. בדוח מובא מידע על מספר הילדים ובני הנוער שאותרו בסיכון, על שיעורם בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער ביישובי התכנית ועל מאפייניהם וצורכיהם ...
בחינות הבגרות באזרחות
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
נייר מדיניות זה ממוקד ברכיב אחד של המקצוע – בחינות הבגרות. בנייר יתוארו הכשלים בבחינות המתקיימות כיום, תוצע חלופה ויוסבר כיצד היא מתגברת על הכשלים, ותוצג תוכנית עבודה ליישומה....
מחסור באכיפה ופיקוח על שאריות חומרי הדברה במזון
אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה
נייר זה מציג את מצב הדברים הקיים בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה על חומרי הדברה בתוצרת הטריה, וכן את המלצות אדם טבע ודין לצעדים הנדרשים לשם אבטחת תוצרת איכותית ובריאה...
סחר בבני אדם בישראל. דוח מעקב שנתי 2016
המוקד לפליטים ולמהגרים
דו"ח זה מהווה תמונת מצב והערכה בכל הנוגע לסחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות בישראל בשנת 2016 ,למגמות ולמאמצים של ממשלת ישראל במאבק נגדו...
דו"ח מצב הים 2017: חוק התלמ"ת, מדוע חשוב לאשרו ומה צריך לתקן בו?
צלול - עמותה לאיכות הסביבה
עבודה זו מנתחת את הסיבות שמונעות את חקיקת חוק התלמ"ת ואת יישומו...

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


ספריית 'דין ומידע' נועדה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף פרסומים דיגיטליים בהוצאת מוסדות מחקר ציבורי רב-תחומי המובילים בישראל.
בחודשי יוני-יולי 2017 נקיים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך הפעילות של אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.