מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

מכון חרוב
מכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל


עקרונות לעבודה עם ילדים
נפגעי התעללות והזנחה
בני הקהילה האתיופית

מכון ון ליר בירושלים
התכנית לכלכלה וחברה


פנסיית החובה בישראל
והשפעתה על אי־השוויון
הפנסיוני...

מרכז גוטמן
המכון הישראלי לדמוקרטיה


מדד הדמוקרטיה הישראלית:
עמדות אזרחי ישראל הערבים


מרכז רקמן לקידום
מעמד האישה


הדין והדיין:
פסקי דין רבניים בנושאי
משפחה

מחקרים חדשים

עובדות סיעוד ממזרח אירופה: סקירת מצב
המוקד לפליטים ולמהגרים
דו"ח זה מבקש לתאר את מצבן של כ־10.000 מהגרות עבודה ממזרח אירופה שמועסקות בישראל בענף הסיעוד.
התנהלותן של מהגרות ממזרח אירופה חושפת תמיכה חברתית מצומצמת באופן משמעותי מזו לה זוכות מהגרות עבודה שמגיעות ממזרח אסיה. העובדות ממזרח אירופה מבודדות יותר ולפיכך פגיעות יותר. הדו"ח מבוסס על ראיונות עם 36 עובדות סיעוד, בעיקר ממולדובה, אך גם מאוקראינה, אוזבקיסטן ורומניה שהתקיימו במהלך נובמבר ודצמבר 2016..
קיימות עירונית איך אפשר?
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הפרויקט מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית, ומבקש להתוות המלצות מדיניות להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני. נקודת המוצא לפרויקט היא העובדה כי חרף הישגי ההתייעלות בתהליכי ייצור והמעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, אנו עדיין רחוקים מאוד מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. לפיכך, הפרויקט שם את הדגש על מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה וכלכלה, לעומת מדעי הסביבה כמקובל, ומחפש בהתנהגות האנושית פתרונות להשגת סגנון חיים איכותי ומקיים.

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


דין ומידע' הינו מיזם חדשני בנוף תרבות המחקר בארץ. הפרויקט נועד להקים מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף תכני המחקר בהוצאה דיגיטלית.
בימים אלה מתקיימים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך פעילות אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.