מאגר הספריה מכיל
כ- 7,000 יחידות תוכן אקדמי [PDF]
בעברית ובאנגלית

מי ומי במחקר הציבורי בישראל?

מחקר ציבורי הוא אחד הכלים החשובים לגישור בין נורמה מקובלת למציאות מדינית, חברתית וכלכלית שיש לה פנים רבות וסוגיות מורכבות ומסובכות. מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המובילים בישראל. אוסף המחקרים מתעדכן באופן שוטף, והוא פתוח לעיון החוקרים והמתעניינים, בתנאי השימוש ההוגן. הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על מקורות עיון ומחקר העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים..

הספריה מציינת  5  שנות פעילות שיתופית ברשת עם מעל 120 מוסדות מחקר וארגונים חברתיים, אשר הצטרפו לשירות.
לניווט ועיון בפרסומי המוסדות בחרו סוג הרשימה:
סדר הא-ב - רשימה כללית עם אפשרות סינון מילולי
סטטוס ארגוני - מוסד אקדמי \ ממשלתי \ ציבורי
תחומי דעת - ביטחון לאומי \ הגנת הסביבה \ זכויות אדם \ משפט ומנהל \ חברה ורווחה \ מדע, תקשורת ומדיה

מחקרי תרבות ומורשת

ספנות בכתבי הגניזה הקהירית
מאת: אריה רונה

באוניברסיטת חיפה הוקם בשנת 2012 המרכז לחקר בין־תחומי של הגניזה הקהירית ששם לו למטרה לעודד גישה מחקרית.. ולחזק את המודעות הציבורית לאוצר היקר של גניזה זו.
כמו כן נשתמרו באוניברסיטה שני קטעים מן ההגדה מתוך גניזת קהיר באוסף ספריית יונס וסוראיה נזריאן. לפיכך, היה זה אך טבעי שמרכז חיפה לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית של אוניברסיטת חיפה בשיתוף עם קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה יערכו גם הם מחקר ייחודי שישפוך אור על הספנות והסחר הימי בהדגשת הצד היהודי שלו, כפי שעולה מחלק מכתבי הגניזה הקהירית.

> למדף פרסומי הקתדרה בספריה

כתבי עת בספריה> רשימת כתבי עת