אודות הספריה

מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

  כתבי עת ופרסומים תקופתיים

על נתוניך ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
ביו-אתיקה
פורום צפת לביו-אתיקה
לחם חוק
הפקולטה למשפטים אוני' ת"א
עט השדה
ג'יונט ישראל אשלים
סייבר, מודיעין וביטחון
המכון למחקרי ביטחון לאומי


  פרסומים חדשים

אנשים עם מוגבלות בישראל 2017
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
החוברת שלפניכם היא פרי עבודה מאומצת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר שמה לעצמה למטרה לספק נתונים מעודכנים ושימושיים בנוגע למצבם ולמיצובם של אנשים עם מוגבלות בישראל. הנתונים שבחוברת מבוססים ברובם על הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015 ומשקפים תמונה נרחבת במגוון פרמטרים על אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל לעומת אנשים ללא מוגבלות. החוברת נועדה לשמש את הקהל הרחב, את מקבלי ההחלטות ואת אנשי המקצוע בפעילותם לקידום אנשים עם מוגבלות...

השפעת הרגולציה של תאגידי המים והביוב על המחיר והשירות
מכון ון ליר בירושלים
מחקר זה עוסק ברגולציה של משק המים והביוב העירוני ובוחן את השפעתה על מחיר המים והשירות שמספקים תאגידי המים והביוב...

השכלה גבוהה עודפת בישראל
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
בעבודה זו נטען כי מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת-ישראל מנופחת אל מעבר לאופטימום, בזמן שמערך ההשכלה המקצועית סובל מהזנחה...
מבעד לתקרת זכוכית - פלסטינים וישראלים בשוק התעסוקה בירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מטרת המחקר היא לחקור ולאפיין את דפוסי ההידוד בין יהודים לערבים העובדים יחד במערב ירושלים ולבחון את השפעתם על העמדות והתפיסות הלאומיות והפוליטיות של שתי הקבוצות...

רכש ציבורי מקומי – איפה הנשים?
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה עוסק בקידום השתתפות עסקים בבעלות נשים ברכש ציבורי מקומי - קניית שירותים ומוצרים על ידי הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים בבעלותן כגון תאגידים עירוניים וחברות כלכליות. זאת כחלק מהתפיסה של הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות הציבורית ובהקצאת כספי ציבור באופן שוויוני יותר, ותוך מתן מענה למאפיינים ולצרכים הייחודים לעסקי נשים. מדובר באפיק לחיזוק כוחן הכלכלי של נשים כמו גם בצורך בהגברת השוויון בגישה לרכש מקומי.

האופציה הציבורית בדיור: דיור ציבורי אוניברסלי כמענה למשבר הדיור בישראל
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה מציג הצעה להתמודדות עם משבר הדיור באמצעות יצירת אופציה ציבורית, שעיקרה יוזמה ממשלתית לבניית דירות מגורים המיועדות לשכירות לטווח ארוך במחירים שבהישג־יד של כלל האוכלוסייה...

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


ספריית 'דין ומידע' נועדה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף פרסומים דיגיטליים בהוצאת מוסדות מחקר ציבורי רב-תחומי המובילים בישראל.
בחודשי יוני-יולי 2017 נקיים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך הפעילות של אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.