מאגר הפרסומים שלנו מכיל
כ- 6,200 יחידות תוכן אקדמי [PDF]
בעברית ובאנגלית

מי ומי במחקר הציבורי בישראל?

מחקר ציבורי הוא אחד הכלים החשובים לגישור בין נורמה מקובלת למציאות מדינית, חברתית וכלכלית שיש לה פנים רבות וסוגיות מורכבות ומסובכות. מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים המובילים בישראל. אוסף המחקרים מתעדכן באופן שוטף, והוא פתוח לעיון החוקרים והמתעניינים, בתנאי השימוש ההוגן. הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על מקורות עיון ומחקר העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים..

הספריה מציינת   5  שנות פעילות שיתופית ברשת עם מעל 120 מוסדות מחקר וארגונים חברתיים, אשר הצטרפו לשירות.
לניווט ועיון בפרסומי המוסדות בחרו סוג הרשימה:
סדר הא-ב - רשימה כללית עם אפשרות סינון מילולי
סטטוס ארגוני - מוסד אקדמי \ ממשלתי \ ציבורי
תחומי דעת - ביטחון לאומי \ הגנת הסביבה \ זכויות אדם \ משפט ומנהל \ חברה ורווחה \ מדע ותקשורת \ ..

בפוקוס - מחקרי שדה חברתי

איך יודעים מה עובד בתוכניות חברתיות בישראל?
דוח מצב 2020

האם שדה ההערכה בישראל מספק תובנות לגבי התוצאות של תוכניות חברתיות, ואילו תשתיות הערכה ומדידה יש לבנות על מנת לפתח ידע זה..


> סקירה חודשית


> כתבי עת בספריה