מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

  כתבי עת בספריה

בית ההוצאה לאור
של צה"ל
קרבות חזבאללה בהרי קלמון
מערכות, 100 03-2017
האגודה הישראלית
לתקשורת
מסגרות מדיה
16 אביב 2017
ג'יונט ישראל אשלים

עט השדה, 11-2016 17: על
שייכות ומעורבות חברתית
האקדמיה ללשון העברית

אקדם - ידיעון האקדמיה
57 11-2016
מרכז רקמן לקידום
מעמד האישה
הדין והדיין: פסקי דין
רבניים בנושאי משפחה

  מחקרים חדשים

סקר כוח אדם
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בפרסום מובאים נתונים מתוך סקר כוח אדם לשנת 2014 .לנוחות ציבור המשתמשים, מופיע הפרסום באינטרנט כתחליף לפרסומי הנייר.
הפרסום נועד לענות על הצורך של מוסדות מדינה ומוסדות מחקר, משרדי ממשלה וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על כוח העבודה בישראל. נתונים דוגמת אלה שבפרסום דרושים לתכנון, למינהל ולמחקר של נושאים חברתיים וכלכליים.

עובדות סיעוד ממזרח אירופה: סקירת מצב
המוקד לפליטים ולמהגרים
דו"ח זה מבקש לתאר את מצבן של כ־10.000 מהגרות עבודה ממזרח אירופה שמועסקות בישראל בענף הסיעוד.
התנהלותן של מהגרות ממזרח אירופה חושפת תמיכה חברתית מצומצמת באופן משמעותי מזו לה זוכות מהגרות עבודה שמגיעות ממזרח אסיה. העובדות ממזרח אירופה מבודדות יותר ולפיכך פגיעות יותר. הדו"ח מבוסס על ראיונות עם 36 עובדות סיעוד, בעיקר ממולדובה, אך גם מאוקראינה, אוזבקיסטן ורומניה שהתקיימו במהלך נובמבר ודצמבר 2016..
קיימות עירונית איך אפשר?
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הפרויקט מזהה את העיר כמקום בו מתרחשת רוב הפעילות האנושית, ומבקש להתוות המלצות מדיניות להשגת קיימות באמצעות שינוי בסגנון החיים העירוני. נקודת המוצא לפרויקט היא העובדה כי חרף הישגי ההתייעלות בתהליכי ייצור והמעבר למוצרים ידידותיים לסביבה, אנו עדיין רחוקים מאוד מהשגת היעדים שיאפשרו את שימור הסביבה הגלובלית לדורות הבאים. לפיכך, הפרויקט שם את הדגש על מדעי ההתנהגות, סוציולוגיה וכלכלה, לעומת מדעי הסביבה כמקובל, ומחפש בהתנהגות האנושית פתרונות להשגת סגנון חיים איכותי ומקיים.

תיאור וניתוח אגרות רשות שדות התעופה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במסמך תיאור פעילות רשות שדות התעופה, הכנסות והוצאות, השוואה בינלאומית של גובה האגרות וניתוח ההשפעה האפשרית של הורדת גובה האגרות... מקור ההכנסה העיקרי של רשות שדות התעופה הוא מהפעילות בנמל-התעופה בן גוריון. הכנסות הרשות נובעות מתשלומי אגרות נוסעים ומטוסים ומפעילות מסחרית (כמו השכרת שטחים בדיוטי-פרי)...

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


דין ומידע' הינו מיזם חדשני בנוף תרבות המחקר בארץ. הפרויקט נועד להקים מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף תכני המחקר בהוצאה דיגיטלית.
בימים אלה מתקיימים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך פעילות אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.