אודות הספריה

מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.

  כתבי עת ופרסומים תקופתיים

על נתוניך ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
ביו-אתיקה
פורום צפת לביו-אתיקה
לחם חוק
הפקולטה למשפטים אוני' ת"א
עט השדה
ג'יונט ישראל אשלים
עדכן אסטרטגי
המכון למחקרי ביטחון לאומי


  פרסומים חדשים

שיתוף מידע בריאותי בישראל: היבטים ארגוניים
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
מטרות המחקר היו לבחון כיצד בעלי תפקידים בכירים בבתי החולים ובקופות החולים תופסים את התרומה הפוטנציאלית של המערכת, מה הם לדעתם הגורמים המעכבים והמקדמים את השימוש בה ובאילו צעדים נקטו כדי לקדם את השימוש. מטרה משנית הייתה ללמוד על מידת השימוש בפועל במערכת בבתי החולים...

מתדפקים בשער: הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל גידול במספר הפונים באוקראינה וגיאורגיה
המוקד לפליטים ולמהגרים
החל משנת 2016 חלה עליה חדה במספר אזרחי אוקראינה וגיאורגיה אשר הגישו בקשות למקלט מדיני בישראל. איסוף נתונים שנערך על ידי המוקד לפליטים ומהגרים מראה כי בעליית מספר המהגרים ממדינות אלו מעורבים גורמים ישראלים ביניהם גם חברות כוח אדם, המפיצים במדינות המוצא מידע שגוי בדבר האפשרות לעבוד באופן חוקי בישראל תוך ניצול חוסר התפקוד של מערכת המקלט בישראל..

המשפט ההומניטרי הבין־לאומי בעימותים מזוינים על־לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
המכון למחקרי ביטחון לאומי
מטרת המחקר להציג את האתגרים המרכזיים שמציבה הלוחמה האסימטרית בפני דיני המלחמה, ואת המענה שמספק כיום הדין הבין־לאומי לאתגרים אלה. התכלית אינה לספק ניתוח אקדמי נוסף, אלא מורה נבוכים מעשי...
דו"ח מצב הצעירים הראשון, 2017
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
בשנת 2017 הגיעה העת למדוד הלכה למעשה את מצב הצעירים בישראל, וזאת מתוך צורך עז לרכז מאמצים בדור העתיד של המדינה. מסיבה זו אנו משיקים כאן, בצעד ראשון מסוגו, דו"ח ובו מידע מגוון הסוקר את אורח חייהם של הצעירים במדינה משלל אספקטים: סקרנו את פעילות הממשלה ותפקודה בכל הנוגע לצעירים, את הפערים העצומים בין שכבות האוכלוסייה הצעירה, את החיבור של האקדמיה לשוק התעסוקה, את האמון של הצעירים במוסדות השלטון, את מידת המעורבות הפוליטית והאזרחית שלנו כצעירים ביחס לעולם ועוד..

אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017
מכון אהרן למדיניות כלכלית
על רקע הפער ברמת החיים בין ישראל לבין המדינות המובילות ב-OECD ,שאינו מצטמצם זה שנים רבות, מוצגת בנייר מדיניות זה אסטרטגיה כלכלית לישראל שמטרתה לצמצם לאורך זמן את הפער בתוצר לנפש ובשיעור העוני. אסטרטגיה זו מתבססת על ניתוח מקרו-כלכלי לזיהוי הגורמים המרכזיים לפערים בין ישראל למדינות מובילות שנבחרו...

הפקעת קידושין
המכון לאסטרטגיה ציונית
נייר עמדה זה מבקש להציג הצעת חוק שתביא לפתרון הבעיה של מקרי עגינות הנובעים מסירובו של האיש לתת לאשתו גט, או מסירובה של האישה לקבל גט, ובכך לשחרר אותם מקשר שהם אינם רוצים בו..

אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


ספריית 'דין ומידע' נועדה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף פרסומים דיגיטליים בהוצאת מוסדות מחקר ציבורי רב-תחומי המובילים בישראל.
בחודשי יוני-יולי 2017 נקיים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך הפעילות של אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.