מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית כתבי עת ופרסומי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של פרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות מחקר העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


נתונים ומחקר

על דמוקרטיה ושלטון
החוק
דוח מצב המדינה
חברה, כלכלה ומדיניות
אינדיקטורים לביוטכנולוגיה
נתוני 2018
אינדיקטורים לתיירות בירושלים
נתוני 2018
הערכה אסטרטגית לישראל
2019-2020
מתווה אסטרטגי לזירה
הישראלית-פלסטינית

כתבי עת בספריה

ביו-אתיקה
מעשי משפט
אתרוג
בנקאות
ביטחון סוציאלי
סייבר, מודיעין וביטחון
יד ושם - ירושלים

שימוש הוגן בתוצרת המחקר הציבורי בישראל

הספריה פועלת על-פי התקנון המוסכם על נוהלי השיתוף ושימוש בפרסומים דיגיטליים. חשוב לעיין בתקנון הספריה לפני קבלת השירות.

'דין ומידע' באתר הספריה הלאומית

רשימת מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית סוקרת משאבים דיגיטליים בגישה פתוחה לציבור בתחומי חברה, משפט, תרבות, ועוד. האוסף מכיל הפניה לאתר ספריית 'דין ומידע' כמקור מידע ייחודי על חידושי המחקר הציבורי בישראל.