מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.
מאזני משפט - כתב עת
המכללה האקדמית נתניה
מערכת ההשכלה הגבוהה
בישראל 2016
המשפט - כתב עת
משפטי בין תחומי
מפתח: כתב-עת לקסיקלי
למחשבה פוליטית
איגרת - כתב-עת האקדמיה
הלאומית למדעים

מחקרים חדשים

מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מאפריל 2015 (החלטה מס' 2494 )ולאחר פרסום המדדים הראשון במרץ 2016 ,מעדכנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי בתחומים של איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור ותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, רווחה אישית וחברתית, סביבה, מעורבות אזרחית וממשל ורמת חיים חומרית....

נתונים על עוני בקרב עולים
מרכז המחקר והמידע בכנסת

מסמך זה מוגש לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות לקראת דיון בנושא עוני בקרב עולים, במסגרת ציון יום המאבק בעוני בכנסת. במסמך מוצגים נתונים שונים על עוני בקרב עולים מתוך דוח המוסד לביטוח לאומי על "ממדי העוני והפערים החברתיים" לשנת 2016 ,וכן השוואה לקבוצות אחרות באוכלוסייה...


אירועים והודעות

'דין ומידע' נכללה לרשימת מאגרים באתר הספריה הלאומית


מדור מאגרי המידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: ספרות ולשון עברית, משפט, הסטוריה, חינוך, ועוד. להצעתנו, שולבה לאוסף הפניה לאתר 'דין ומידע' - ספרייה דיגיטלית לפרסומי מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. שיתוף הפניה חשוב לפתיחת האוסף לציבור הרחב המתעניין בחידושי המחקר הציבורי בישראל.
מפגשי הכרות לתיאום וקידום הספריה


דין ומידע' הינו מיזם חדשני בנוף תרבות המחקר בארץ. הפרויקט נועד להקים מרחב ציבורי פתוח לשימור ושיתוף תכני המחקר בהוצאה דיגיטלית.
בימים אלה מתקיימים מפגשי עבודה למוסדות המשתתפים בספריה. המפגשים נועדו להכרות עם הפרויקט, תיאום יעדים, תוכן ודרך פעילות אתר הספריה. לקביעת מועד המפגש, שאלות והצעות צרו קשר לצוות ההקמה.