מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.

מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


  כתבי עת ופרסומים תקופתיים


בית ההוצאה לאור של צה"ל
האקדמיה ללשון העברית
המכון הישראלי לדמוקרטיה
האקדמיה הישראלית למדעים
המכון למחקרי ביטחון לאומי


  פרסומים חדשים

הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017\2018
מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
הערכת המצב של שנת 2017 מתמקדת באזור מזרח הים התיכון וים סוף, אך גם כוללת בחינת התפתחויות ומגמות גלובליות בתחום הימי להן עשויה להיות השפעה על מזרח הים התיכון בכלל וישראל בפרט.
הדוח הקודם שפורסם בדצמבר 2016 ,הניח את המסד להערכת מצב שנתית זו, ואילו ההערכה הנוכחית מתייחסת בעיקר לשינויים שהתרחשו בשנה האחרונה ולמגמות המסתמנות, ומסכמת בהמלצות לגורמים השונים בעיקר במערכת הממשלתית הישראלית...
משבר רצועת עזה: מענה לאתגר
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
במכון למחקרי ביטחון לאומי התנהל במהלך 2017 פרויקט לבחינת המצב ברצועת עזה, שהתייחס לתנאים הפוליטיים, הכלכליים, התשתיתיים והביטחוניים השוררים באזור, על ביטוייהם השלובים והשלכותיהם קצרות הטווח וארוכות הטווח. הפרויקט התבסס על ניתוח המצב ברצועת עזה מהיבטים שונים, שלהם מוקדשים המאמרים הכלולים בקובץ זה. תכליתו הייתה לספק בסיס מחקרי לטענה בזכות הערכה מחודשת של מדיניות ישראל ביחס לאזור והנעת תוכנית שיקום בינלאומית עבורו...


  הודעות הספריה

שימוש הוגן בתוצרת המחקר הציבורי בישראל

ספריית 'דין ומידע' הוקמה במטרה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשיתוף כתבי עת ופרסומים דיגיטליים של מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. הספריה פועלת על-פי התקנון המוסכם לגבי תכנים, מבנה, ניהול ותנאי השימוש במאגר המחקרים. לקוח חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפני קבלת השירות.
'דין ומידע' באתר הספריה הלאומית

מדור מאגרי מידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: לשון וספרות עברית, תולדות ישראל, חוק ומשפט, חינוך, תרבות, ועוד. לבקשתנו שולבה לאוסף הפניה למאגר 'דין ומידע' כמשאב מידע חשוב לחידושי המחקר הציבורי בישראל.